Bioorganisk Kemi

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give en grundlæggende forståelse for bioorganisk kemi med sigte på medicinalkemi.

Kurset introducerer grundlæggende bioorganiske begreber med fokus på bioorganiske forbindelsers struktur, funktion og reaktivitet. Kurset fokuserer på peptider, proteiner, kulhydrater, oligonukleotider, samt naturprodukter. Struktur, konformation og foldning af peptider, kulhydrater, oligonukleotider gennemgås. Der gives en gennemgang af de fysisk-kemiske egenskaber for forskellige stofklasser samt deres molekylære vekselvirkninger med targets, f.eks. receptorer. Der gives en introduktion til peptid-hormoners funktion og til simple kulhydratstrukturers glykobiologi.

Udvalgte naturprodukter vil blive gennemgået, herunder polyketider og alkaloider, samt penicillin, med paclitaxel og morfin som eksempler

Den kemiske syntese af peptider, oligonukleotider samt oligosakkarider introduceres, herunder fastfase-syntese af peptider og oligonukleotider, samt beskyttelsesgruppekemi og glykosyleringsreaktioner til syntesen af oligosakkarider. Metoder til chemoselektiv modifikation af proteiner beskrives. Semi-syntesen af udvalgte naturprodukter gennemgås.

Udvalgte eksempler på brugen af peptider, oligonukleotider, kulhydrater og naturprodukter i medicinalkemi vil blive gennemgået, herunder syntetiske oligonukleotid-primere til PCR. Eksempler på succesrige lægemidler, herunder peptid-baserede, vil blive præsenteret.

Pensum eksemplificeres med et antal cases fra bioorganisk kemi og kemisk biologi.

Engelsk titel

Bioorganic Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Målbeskrivelse

Viden

 • Beskrive de under kurset gennemgåede stofklassers struktur, konformation og kemisk reaktivitet
 • Redegøre for principper bag systematisk navngivning og tegning af strukturformler
 • Redegøre for udvalgte peptiders og kulhydraters biologiske funktion
 • Redegøre for den medicinalkemiske anvendelse af syntetiske peptider, oligonukleotider og kulhydrater
 • Beskrive den kemiske syntese af peptider, kulhydrater og oligonukleotider
 • Redegøre for metoder for chemoselektiv modifikation af proteiner

 

 

Færdigheder

 • At redegøre for syntesen af peptider og oligonukleotider ved fastfase-syntese
 • At redegøre for syntesen af simple glykosider
 • At kunne forudsige bioorganisk-kemisk reaktivitet af peptiders, kulhydrater og oligonukleotider
 • At kunne anvende syntetiske peptider, kulhydrater og oligonukleotider og semi-syntetiske naturprodukter som redskaber indenfor kemisk biologi og lægemiddelforskning
 • At benytte korrekt kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af bioorganiske reaktioner

 

Kompetencer

Den studerende skal efter kurset:

 • Være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer indenfor bioorganisk kemi til at kunne opnå en grundlæggende forudsætning for forståelse af medicinalkemi
 • Kunne relatere eksperimentelle observationer til teoretisk viden om bioorganisk kemi, for dermed at drage relevante konklusioner vedrørende eksempler fra medicinalkemi

 

Forelæsninger og øvelser.

Artikler og bogkapitler

Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Forudsætning for indstilling til eksamen er aflevering og godkendelse af en større emneopgave samt af 2 ud af 3 afleveringsopgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Manglende eller ikke-godkendte opgaver skal være afleveret senest 3 uger før reeksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til eksamen afholdes denne som en 30 min mundtlig eksamen (uden forberedelsestid).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • Projektarbejde
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB21002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
150
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Knud Jørgen Jensen   (3-6d6c6c42656a676f306d7730666d)
Underviser

Knud J Jensen
Christian Adam Olsen

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students