Grundlæggende organisk kemi (KemiOrg)

Kursusindhold

Formålet med kurset er at gøre de studerende bekendt med de vigtigste stofklasser i den klassiske organiske og i den biologiske kemi samt deres typiske kemiske reaktioner. Endvidere bibringes de studerende kendskab til organisk-kemisk formelsprog og nomenklatur samt den organiske kemis tradition og betydning. Kurset omhandler simple organiske molekyler og stoftyper, polymerer, stereokemi, grundlæggende organisk-kemiske reaktionstyper, fysisk-kemiske egenskaber samt NMR-spektroskopi, IR/Raman-spektroskopi, UV/Vis-spektroskopi og massespektrometri med hovedvægten på NMR-spektroskopi. De studerende vil herudover lære at anvende massevirkningslov, støkiometri samt mol-, masse-, og koncentrationsberegninger i forbindelse med diskussionen af organisk-kemiske reaktioner eller i forbindelse med laboratoriearbejdet. Polaritet, polarisering, dispersionskræfter, dipolmoment, hydrogenbinding og saltbroer, og deres betydning for molekylære vekselvirkninger, samt reaktionskinetik introduceres.  Laboratoriearbejdet omfatter tilrettelæggelse af arbejdet, laboratorie sikkerhed grundlæggende laboratoriepraksis inkl. simple organiske synteser, sammensatte laboratorieforløb, rapportskrivning og indføring i laboratoriesikkerhed.

Engelsk titel

Introduction to Organic Chemistry (KemiOrg)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience
Bacheloruddannelsen i kemi

Målbeskrivelse

Komptetencer

Efter kurset skal den studerende kunne

 • diskutere beskrivelser af kemisk binding, således som de mødes i den organiske kemi
 • diskutere stereokemiske begreber og organiske molekylers tredimensionale struktur
 • udvise forståelse af sammenhængen mellem kemisk struktur og data fra spektroskopiformerne IR/Raman, UV/Vis, proton- og carbon-NMR og fra massespektrometri
 • anvende simple ligevægts- og hastighedsbetragtninger i beskrivelsen af et organisk-kemisk reaktionsforløb

 

Færdigheder

Efter kurset skal den studerende kunne

 • navngive simple organisk-kemiske forbindelser
 • anvende software til at tegne kemiske strukturformler,
 • foretage litteraturundersøgelser v.hj.a. elektroniske søgemaskiner,
 • udføre simpelt laboratoriearbejde på forsvarlig vis, herunder kende til brugen af sikkerhedsudstyr
 • foretage simple organisk-kemiske operationer som fx omkrystallisation og ekstraktion og kunne forstå de grundlæggende principper bag oprense et råprodukt vha. almindelige laboratoriemetoder og undersøge renheden af et oprenset produkt
 • opsøge og anvende arbejdspladsbrugsanvisninger, kemikalieklassifikation og sikkerhedsforskrifter, herunder kende til håndtering og bortskaffelse af kemikalieaffald
 • dokumentere eksperimentelt laboratoriearbejde

 

Viden

Efter kurset skal den studerende kunne

 • udvise kendskab til de grundlæggende stofklasser i den klassiske organiske og i den biologiske kemi
 • udvise kendskab til de grundlæggende organisk-kemiske reaktionstyper og deres reaktionsmekanismer
 • udvise kendskab til de store naturstofklasser: kulhydrater, lipider, nucleotider og aminosyrer. Herunder typiske reaktioner, strukturbestemmelse og biologiske roller.
 • gøre rede for de specielle forhold, der gør sig gældende under enzymkatalyse
 • kende de grundlæggende kemiske omdannelser i metabolismen samt nukleinsyrernes opbygning og funktion

Forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. I løbet af kurset afleveres 10-11 sæt hjemmeopgaver samt dokumentation for de udførte laboratorieøvelser.

I løbet af kurset afholdes to orienterende tests på regneøvelsesholdene, hver af 30 min. varighed.

Undervisningsmaterialet angives på kursets hjemmeside.

Kemi og fysik svarende til gymnasiets B-niveau samt matematik svarende til gymnasiets A-niveau

Studerende fra andre studieretninger, der har faglige forudsætninger svarende til gymnasiets B-niveau i kemi, kan optages på kurset.
Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden blok 2 kontakte Jørn B. Christensen med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.

Kurset er identisk med de nedlagte kurser NKEB13002U Organisk kemi (KemiO) og NKEB13001U Organisk kemi i naturvidenskab (KemiOnat). Du kan altså ikke kan tage NKEB21000U - Grundlæggende organisk kemi (KemiOrg), hvis du allerede har bestået NKEB13002U Organisk kemi (KemiO) eller NKEB13001U Organisk kemi i naturvidenskab (KemiOnat).
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NKEB13002U Organisk kemi (KemiO) eller NKEB13001U Organisk kemi i naturvidenskab (KemiOnat) uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NKEB21000U - Grundlæggende organisk kemi (KemiOrg). Du har i alt tre eksamensforsøg.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn
Krav til indstilling til eksamen

Sikkerhedsprøven samt laboratorieøvelser skal være godkendt.

8 afleveringer til de teoretiske øvelser skal være godkendt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Molekylebyggesæt er tilladt - andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som den ordinære eksamen, dvs 4 timers skriftlig prøve. Samme indstillingskrav.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 278
 • Teoretiske øvelser
 • 74
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB21000U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

15 uger
Placering
Blok 1 og Blok 2
KemiOrg forløber over begge blokke som et sammenhængende 15 ECTS-kursus.
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kurset har holdundervisning og laboratorieøvelser udenfor sin skemagruppe, men kan kombineres med et kursus i en vilkårlig anden skemagruppe. Kontakt Christian Marcus Pedersen for et evt. regneøvelsesholdskift og Jørn B. Christensen for et evt. lab-øvelsesholdskift.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Marcus Pedersen   (3-656f7242656a676f306d7730666d)
Underviser

Christian Marcus Pedersen (forelæsninger, eksamen)
Jørn B. Christensen (laboratorieøvelser)
samt lærere fra Kemisk Institut (holdundervisning og laboratorieøvelser)

Gemt den 21-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students