Indledende medicinalkemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i medicinalkemien. Der gives en grundlæggende beskrivelse for hovedmåderne hvorpå lægemidler virker samt de vigtigste typer af lægemidler. Emner der behandles:

- Proteiners funktion og virkemåde

- Enzymer og enzyminhibitorer. Funktion, virkemåde og design

- Receptorer og deres antagonister og agonister. Funktion, virkemåde og design

- DNA-interagerende stoffer, Funktion, virkemåde og design

- Lægemiddeludvikling herunder identificering og optimering af lead, samt den videre proces

- Vigtige metoder i medicinalkemien såsom kombinatorisk kemi, QSAR m.m.

Engelsk titel

Introductory Medicinal Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give en indføring i medicinalkemien således at de studerende får et grundlæggende overblik over hvorledes lægemidler virker, udvikles og får kendskab til nogle klasser af lægemidler.

 

Viden:

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne redegøre for grundlæggende principper, begreber, nomenklatur og metoder inden for kursets emneområder f.eks:

- Have kendskab til vigtige typer af drug targets

- Have kendskab til vigtige grupper af lægemidler såsom f.eks enzyminhibitorer, receptor agonister og antagonister, DNA interchelatorer m.v.

- Have kendskab til vigtige metoder i medicinalkemien

 

Færdigheder:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- analysere og forstå en struktur-aktivitets sammenhæng

 

Kompetencer:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

- give kvalificerede forslag til leads til et givet drug target (innovation)

- på basis af struktur-aktivitets sammenhænge kunne give kvalificerede forslag til forbedrede stoffer (optimering af lead)

- rationelt designe nye leads ved anvendelse af Qsar (digitalisering)

 

Forelæsninger og teoretiske øvelser

Angives på Absalon

 

Kompetencer svarende til KemiOrg

Kurset er obligatorisk på bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi. Du kan altså ikke kan tage NKEB20005U - Indledende medicinalkemi, hvis du allerede har bestået NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NKEB20005U - Indledende medicinalkemi. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemidler (f.eks. lærebøger, noter og lignende) samt lommeregner (inkl. Excel og Maple)

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte afholdes reeksamen som mundtlig eksamen (20 min., ingen forberedelse, ingen hjælpemidler).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 139
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB20005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikael Bols   (4-65726f7643666b6870316e7831676e)
Underviser

Mikael Bols
Trond Ulven

Gemt den 27-03-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students