Indledende medicinalkemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i medicinalkemien. Der gives en grundlæggende beskrivelse for hovedmåderne hvorpå lægemidler virker samt de vigtigste typer af lægemidler. Emner der behandles:

- Proteiners funktion og virkemåde

- Enzymer og enzyminhibitorer. Funktion, virkemåde og design

- Receptorer og deres antagonister og agonister. Funktion, virkemåde og design

- DNA-interagerende stoffer, Funktion, virkemåde og design

- Lægemiddeludvikling herunder identificering og optimering af lead, samt den videre proces

- Vigtige metoder i medicinalkemien såsom kombinatorisk kemi, QSAR m.m.

Engelsk titel

Introductory Medicinal Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give en indføring i medicinalkemien således at de studerende får et grundlæggende overblik over hvorledes lægemidler virker, udvikles og får kendskab til nogle klasser af lægemidler.

 

Viden:

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne redegøre for grundlæggende principper, begreber, nomenklatur og metoder inden for kursets emneområder f.eks:

- Have kendskab til vigtige typer af drug targets

- Have kendskab til vigtige grupper af lægemidler såsom f.eks enzyminhibitorer, receptor agonister og antagonister, DNA interchelatorer m.v.

- Have kendskab til vigtige metoder i medicinalkemien

 

Færdigheder:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- analysere og forstå en struktur-aktivitets sammenhæng

 

Kompetencer:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

- give kvalificerede forslag til leads til et givet drug target (innovation)

- på basis af struktur-aktivitets sammenhænge kunne give kvalificerede forslag til forbedrede stoffer (optimering af lead)

- rationelt designe nye leads ved anvendelse af Qsar (digitalisering)

 

Forelæsninger og teoretiske øvelser

Angives på Absalon

 

Kompetencer svarende til KemiOrg

Kurset er obligatorisk på bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi. Du kan altså ikke kan tage NKEB20005U - Indledende medicinalkemi, hvis du allerede har bestået NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NKEB20005U - Indledende medicinalkemi. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Lærebøger, noter og lignende må medtages.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 139
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB20005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mikael Bols   (4-65726f7643666b6870316e7831676e)
Underviser

Mikael Bols
Trond Ulven

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students