Katalyse og bæredygtig kemi (CatChem)

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til heterogen katalyse og dets forbindelse til bæredygtigt kemi. Kurset diskuterer katalyses rolle i dag og i fremtiden og innovation indenfor katalyse vil blive belyst med gæsteforelæsninger. De fundamentale koncepter i katalyse bliver introduceret baseret på eksempler. Adsorption på overflader bliver behandlet. De studerende lærer de tilnærmelser, analysemetoder og antagelser, der er nødvendige for at beskrive og beregne katalytiske reaktioner og reaktionshastigheder og for at karakterisere de fysiske og kemiske egenskaber af en katalysator. Koncepterne: transition state, barrierer, Brøndsted-Evans-Polanyi relationer og Sabatiers princip bliver introduceret og anvendt til rational design af katalytiske egenskaber. 

Engelsk titel

Catalysis and Sustainable Chemistry (CatChem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

 

Målbeskrivelse

Viden om:

definitionen af katalyse

de fundamentale principper for katalytiske processer matematisk

beskrivelse af katalyse og forståelse af tendenser af materialers katalytiske egenskaber

innovation indenfor katalyse

Færdigheder:

Beskive katalytiske processer matematisk.

Kompetencer:

I stand til at kritisk tilgå katalytiske processer

En blanding af klasse undervisning and gruppearbejde. Besøg på virksomheder og foredrag.

angives på Absalon

MatIntroKem, AnvMatKem, KemiOrg, KemiU1, KemiU2, KemiBin, AnvSpek and TermoKin

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der vil være kollektiv, mundtlig feedback i undervisningen på to små projekter. Samt individuel, mundtlig feedback ved eksamen.  

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Uden forberedelse, spørgsmål er kendt på forhånd og udleveres under den sidste lektion.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

See 'learning outcome'.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Ekskursioner
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB16005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Rossmeisl   (13-526976365a777b7b756d717b74486b706d7536737d366c73)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students