KemiM1: Introduktion til miljøkemi og kemi i naturen

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at gøre de studerende bekendte med miljøkemi, herunder Jorden, miljøets dynamik, sfærerne (litosfæren, hydrosfæren, atmosfæren og biota), atmosfærekemi, grundstoffernes kredsløb, fremtidens teknologier og innovation, bæredygtighed og klima.

Engelsk titel

Introduction to Environmental Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Målbeskrivelse

Viden:

forstå grundstoffernes kredsløber

forstå væsentlige træk af kemien i atmosfæren, hydrosfæren, lithosfæren og jord

forstå påvirkning af innovative nye teknologier som fuel cells, batterier og vedvarende energi på miljøet inkl. jordens klima

 

Færdigheder:

at kunne analysere de kemiske reaktioner, som menneskabt stof undergår i atmosfæren, hydrosfæren og pedosfæren

 

Kompetencer:

at give en kemisk og fysisk beskrivelse af miljøets grundlæggende, naturlige egenskaber

at kunne analysere de kemiske reaktioner, som menneskabt stof undergår i naturen

Forelæsninger og opgaveregning.

Chemistry and the Environment by Harnung and Johnson, Cambridge University Press 2012 og artikler.

Indholdet af MatIntroKem, KemiU1, KemiU2, KemiOrg, AnvMatKem forudsættes bekendt.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamen efter godkendelse af afleveringsopgaver. Max 2 min. forberedelsestid og ca. 25 min. mundtlig prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Fem af syv afleveringsopgaverne skal være godkendt inden eksamen

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Indstillingskrav til reeksamen: De syv skriftlige afleveringsopgaver afleveres senest to uger inden tilmelding til reeksamen. Fem af afleveringsopgaverne skal godkendes inden reeksamen

Kriterier for bedømmelse

De studerende skal vise, i hvilken grad de opfylder fagets mål

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 125
 • Øvelser
 • 21
 • Vejledning
 • 7
 • Eksamensforberedelse
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB14016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
36
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Matthew Stanley Johnson   (3-72786f45686d6a7233707a336970)
Matthew S. Johnson, msj@chem.ku.dk
Underviser

Matthew S. Johnson, msj@chem.ku.dk
Christian Bender Koch, cbk@chem.ku.dk

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students