Uorganisk kemi 2 (KemiU2)

Kursusindhold

Kvalitativ analyse, uorganisk stofidentifikation, metallers kemi i vandig opløsning, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, støkiometri, uorganisk kemisk nomenklatur, syrer/base-, fældnings- og kompleksdannelsesligevægte, elektrokemi, kompleksforbindelsers isomeri, bæredygtig afskaffelse af metalholdigt affald.

Engelsk titel

Inorganic Chemistry 2 (KemiU2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i kemi

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte metallers kemi i vandig opløsning

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • opstille relevante udtryk for ligevægte herunder syre/base-, kompleksdannelses- og opløselighedsligevægte og på baggrund heraf beregne koncentrationen af de involverede species
 • beregne ligevægtskonstanter og standardelektrodepotentialer ud fra relevante standardelektrodepotentialer og ligevægtskonstanter
 • udføre simple kvalitative eksperimenter i bæredygtig semimikromålestok
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • beskrive vekselvirkningen mellem metalioner og ligander under anvendelse af begrebet hård/blød

 Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • diskutere isomeriforhold i koordinationsforbindelser

 

videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Der henvises til Absalon

Indholdet af kurset KemiU1 forudsættes bekendt

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende skriftlig og individuel mundtlig feedback på laboratorieøvelsesrapporter og ugentlige afleveringsopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve, 4 timer.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

1) Alle 8 laboratorieøvelser skal være gennemført og tilhørende rapporter godkendt.

2) Mindst 5 hjemmeopgavesæt skal være afleveret og godkendt.

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner og et molekylbyggesæt.

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn. Hjælpemidler som ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om beståede laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen i det kommende studieår

Godkendte laboratorieøvelser er gyldige i 2 år og kan genbruges ved sygdom eller reeksamen

Har den studerende bestået 1. del af kravet men ikke 2. del, skal manglende hjemmeopgavesæt afleveres senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 103
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 64
 • E-læring
 • 3
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB13005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
Undervisningen spreder sig ud over skemagruppe A og C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Rørbæk Døssing   (7-687377776d726b44676c6971326f7932686f)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students