Almen og uorganisk kemi (AlmUorg)

Kursusindhold

Struktur og opbygning af det periodiske system, oktetregel, Lewisstruktur, VSEPR, udvalgte grundstoffers kemi i vandig opløsning, støkiometriske beregninger, uorganisk-kemisk nomenklatur, syre/base-, opløseligheds- og kompleksdannelsesligevægte, redoxreaktioner og elektrokemi, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr

Engelsk titel

General and Inorganic Chemistry (AlmUorg)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Efter kurset har den studerende viden om:
• Det periodiske System, elektronstruktur,  tilstandsformer, kemisk struktur, elektrokemi, kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af ligevægte
• grundtræk af udvalgte metallers og ikke-metallers kemi i vandig opløsning
  
Efter kurset har den studerende færdigheder i at:
• anvende Aufbau-princippet, herunder Hunds regel og Pauli's udelukkelsesprincip, til at bestemme elektronkonfigurationen for grundstilstanden af et atom
• opskrive Lewis-strukturen for et molekyle
• anvende danske regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
• afstemme reaktionsskemaer og udføre støkiometriske beregningerbl.a. mht. fremstilling af syre/base-puffersystemer
• opstille relevante udtryk for ligevægte, herunder syre/base-, opløseligheds- og kompleksdannelsesligevægte, samt på baggrund heraf beregne koncentrationen af involverede species
• opskrive og anvende Nernst's ligning på simple redoxsystemer, herunder beregne en ligevægtskonstant ud fra relevante standardelektrodepotentialer
• betjene simpelt analytisk-kemisk udstyr og udføre volumetriske analyser med rimelig nøjagtighed
• anvende relevante personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:
• gøre rede for de enkelte grundstoffers elektroniske struktur og placering i det periodiske system
• forudsige, beskrive og forklare enkle uorganiske forbindelsers rumlige opbygning
• skitsere grundtrækkene af en række udvalgte grundstoffers kemi i vandig opløsning
• gøre rede for og sammenligne kemiske og fysiske egenskaber af udvalgte grundstoffer og disses kemiske forbindelser

Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Oplysning om lærebog, øvelsesvejledning og noter meddeles på Absalon-siden.

MatIntroKem eller tilsvarende

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig eksamen med opsyn.
Beregningsprogrammet Maple vil være til rådighed.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

1) Alle 6 laboratorieøvelser skal være gennemført og tilhørende rapporter godkendt.
2) Mindst 5 hjemmeopgavesæt skal være afleveret og godkendt senest to uger før eksamen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt, dog ikke computer eller lommeregner, der tillader kommunikation med andre i og udenfor eksamenslokalet.

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveform er den samme som ved ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra "Krav til indstilling til eksamen", ovenfor. Er 1. del af kravet (vedr. laboratorieøvelser) ikke opfyldt, kan dette kun opfyldes ved følge kurset igen et kommende studieår.

Er 1. del af kravet (vedr. laboratorieøvelser) opfyldt, men ikke 2. del (vedr. hjemmeopgavesæt), skal den studerende have afleveret 5 hjemmeopgavesæt til kursusansvarlig senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 129
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB11004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kurset kan have undervisning uden for sin skemagruppe, men kan kombineres med et kursus i en vilkårlig skemagruppe. Kontakt kursets kontaktperson herom.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Hammershøi   (6-69766c6d7a7b486b706d7536737d366c73)
Underviser

Tom Vosch

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students