Organisk kemisk syntese (OrgSyn)

Kursusindhold

Planlægning og selvstændig udførelse af organisk syntetisk arbejde ud fra forskrifter fra faglitteraturen. Undersøgelse af reaktionsforløb ved ikke-trivielle omdannelser ved anvendelse af kemiske og spektroskopiske metoder. Kurset omfatter syntese, isolering og identifikation af nye/ukendte forbindelser og elektronisk baseret informationssøgning. Aspekter af såvel sikkerhedsovervejelser, substitutionsbetragtninger (af f.eks. opløsningsmidler og anvendte reagenser) og bæredygtig affaldshåndtering vil blive behandlet.

 

Engelsk titel

Organic Chemical Synthesis (OrgSyn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Målbeskrivelse

Den studerendes kompetencer efter endt kursus omfatter evnen til at forstå og fortolke synteseforskrifter fra faglitteraturen. Den studerende vil kunne udarbejde og benytte simple analogforskrifter selvstændigt, og beskrive og tolke reaktionsforløb og reaktionsmekanismer ud fra egne eksperimenter og iagttagelser.

Den studerendes færdigheder inkluderer grundtrækkene af selvstændigt syntesearbejde under iagttagelse af såvel aktiv som passiv laboratoriesikkerhed. Den studernede vil ligeledes vil kunne gøre grundlæggende elektronisk informationssøgning.

Efter endt kursus gælder den studerendes viden den konkrete gennemførelse af almindelige organisk-kemiske reaktionsforløb, såvel som sikker håndtering af synteseudstyr og kemikalier.

Forelæsninger og laboratorieundervisning

Intet obligatorisk

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i Kemi eller Medicinalkemi.

Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden første laboratorieøvelsesgang kontakte den kursusansvarlige med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.
Kurset kan i reglen anpasses til hvilken som helst skemagruppe efter aftale med den kursusansvarlige ved 1. undervisningsgang.
Dette kursus (7,5 ECTS) er et selvstændingt kursus, men kan også suppleres med kurset VidOrgSyn (yderligere 7,5 ECTS). Begge kurser kan naturligt følges samtidigt i en blok, eller VidOrgSyn kan følges på et senere tidspunkt.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Bedømmelsen baseres på opnåede eksperimentelle resultater (stoffer) samt tilhørende afleverede rapporter. Afleveringerne vægtes lige i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis kurset ikke bestås, skal det tages om året efter.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Praktiske øvelser
 • 112
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB10007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
Skemagruppe efter eget valg. Laboratoriet er åbent alle dage kl. 9-17. På denne måde tages hensyn til de studerendes andre undervisningsaktiviteter.
Kapacitet
70
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Pittelkow   (6-736c7777686f43666b6870316e7831676e)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students