Videregående organisk kemi (KemiVO)

Kursusindhold

Den organiske kemi på et reaktionsmekanistisk grundlag. Introduktion af principperne for systematisk synteseplanlægning (retrosyntese). Anvendelse af begreberne kemo-, regio-, og stereoselektivitet/specificitet i synteseplanlægning. Anvendelse af passende beskyttelsesgrupper i reaktioner med polyfunktionelle forbindelser.

Engelsk titel

Advanced Organic Chemistry (KemiVO)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag i kemi

Målbeskrivelse

 

Kompetencer:Den studerende skal kunne
- designe flertrinssynteser ved hjælp af det retrosyntetiske begrebsapparat.
- analysere og bedømme forskellige synteseveje til samme produkt og redegøre for det bedste valg.
- vurdere hvilke funktionelle grupper, der bør beskyttes, i omdannelser af polyfunktionelle forbindelser, og hvilke beskyttelsesgrupper, der kan anvendes til dette formål.
- bedømme reaktiviteten af forskellige nucleofile og electrofile funktionelle grupper.
- bedømme relative syre- og basestyrker af funktionelle grupper.
- ræsonnere sig frem til sandsynlige reaktionsmekanismer.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne
- anvende begreberne kemo-, regio- og stereoselektivitet/specificitet i synteseplanlægning.
- opskrive reaktionsmekanismer for alle de reaktionstyper, der indgår i pensum.
- udpege passende reagenser til at omdanne en funktionel gruppe til en anden.
- angive konfigurationen af stereocentre.

Viden:
Den studerende skal opnå viden om fundamentale organiske reaktioner og deres reaktionsmekanismer samt hvorledes polyfunktionelle molekyler kan omdannes i en flertrinssyntese ved passende brug af beskyttelsesgrupper. Konkret skal der opnås viden om carbonylforbindelsers kemi (inkl. konjugeret addition og hvorledes denne reaktion fremmes vba. passende organometalliske forbindelser), eliminationsreaktioner, additionsreaktioner, substitutionsreaktioner på mættet carbon, elektrofil aromatisk substitution og cycloadditionsreaktioner. Endvidere skal der opnås viden om organiske syrers og basers pKa/pKa,H-værdier, relative stabiliteter af carbokationer, resonansstabilisering, reaktioner under termodynamisk/kinetisk kontrol samt anvendelsen af begreberne kemo-, regio- og stereoselektivitet.

 

Forelæsninger + eksaminatorietimer (regneøvelser)

Lærebog: 

Clayden, Greeves, Warren, "Organic Chemistry”, Oxford University Press (2. udgave). Opgaver og noter (som angives på Absalon-siden).

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Ovenstående målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 29
 • Forberedelse (anslået)
 • 139
 • Teoretiske øvelser
 • 34
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEA05040U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Brøndsted Nielsen   (3-7d727e507378757d3e7b853e747b)
Underviser

Michael Pittelkow

Gemt den 13-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students