Fotokemi og Fotofysik (KemiFoto)

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til fotofysik og fotokemi af organiske molekyler. Følgende emner behandles: Elektronisk exciterede tilstande, kinetik, fluorescens og phosphoresens levetider, absorptionsspektroskopi, Lambert-Beers lov, fluorescensspektroskopi, energioverførsel (FRET), lysinduceret elektronoverførsel, kemiske reaktioner af exciterede molekyler. På denne baggrund beskrives de kemiske og fysiske processer bag: fotosyntese, silicium og organiske solceller, organiske lysemiterende dioder (OLED), design og anvendelser af organiske fluorescerende farvestoffer i nano og bioteknologi til måling og visualisering af pH, metal ioner, DNA, proteiner og andre analytter i biologiske prøver og celler.

Engelsk titel

Photochemistry and Photophysics (KemiFoto)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Efter at have gennemgået kurset skal studenten:

Viden:

 • Grundlæggede principper om lys-absorption og -emission fra molekyler
 • Egenskaber af elektronisk exciterede tilstande og grundtilstande vurderet ud fra absorptions- og emissionsspektre,
 • Jablonski-diagram og de indgående processer,
 • Levetider af exciterede tilstande, kvanteudbytter og hastighedskonstanterne i Jablonski-diagrammet,
 • Simple lysinducerede kemiske reaktioner,
 • Kemiske egenskaber af exciterede tilstande ud fra molekylets elektroniske struktur, herunder specielt lysinduceret elektronoverførsel og energioverførsel
 • De vigtigste, praktiske anvendelser af fluorescensteknologi samt de fotofysiske og fotokemiske principper bag fotosyntese, solceller, og OLEDs.

 

Færdigheder:

 • kunne udlede og anvende Lambert-Beers lov,
 • kunne udlede egenskaber af elektronisk exciterede tilstande og grundtilstande ud fra absorptions- og emissionsspektre,
 • kunne etablere et Jablonski-diagram og gøre rede for de indgående processer,
 • kunne udlede levetider af exciterede tilstande og kvanteudbytter ud fra hastighedskonstanterne i Jablonski-diagrammet,
 • kunne forudsige simple lysinducerede kemiske reaktioner,
 • kunne deducere kemiske egenskaber af exciterede tilstande ud fra molekylets elektroniske struktur, herunder specielt lysinduceret elektronoverførsel, energioverførsel
 • kunne redegøre for de vigtigste, praktiske anvendelser af fluorescensteknologi samt de fotofysiske og fotokemiske principper bag fotosyntese, solceller, og OLEDs.

 

Kompetencer:

 • Anvende kursets viden og færdigheder til at analysere og forstå de fotokemiske/fotofysiske egenskaber af simple molekylære systemer. 

Forelæsninger og opgaveregning.

“Principles and Applications of Photochemistry”, Brian Wardle, 2009 Wiley samt noter og opgaver.

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi eller nanoscience. Desuden forventes der kvalifikationer indenfor termodynamik.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEA04057U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bo Wegge Laursen   (3-64796e42656a676f306d7730666d)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students