Modul 5: Kvalificering af naturmiljøer til sundhedsfremme og behandling – planlægning og projektering

Kursusindhold

Alle naturområder fremmer ikke sundhed, og alle haver er ikke terapihaver. Dette kursus fokuserer på at forstå naturens og terapihavers potentiale for sundhedsfremme og behandling. De studerende skal kunne identificere særlige oplevelsesværdier i naturen og lade dem indgå i et terapeutisk sundhedsfremmende forløb.

Kurset introducerer til brug af  basale værktøjer til projektledelse og - styring i processen med at etablere en terapihave og/eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt.  Herunder viden om formelle rammer f.eks. i form af lovgivningog samarbejdspartnere f.eks. offentlige partnere, institutioner og virksomheder.

Kurset indeholder en projektopgave, der i logbogsform detaljeret beskriver processen med etablering af en terapihaven og/eller et sundhedsfremmende projekt der danner grundlag for eksamen.

Engelsk titel

Module 5:

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes den studerende at have erhvervet sig følgende.

Viden

 • Forstå begrebet 'oplevelsesværdier' og disses potentiale i et terapeutisk sundhedsfremmende forløb
 • Have forståelse for etableringsprocessen af et terapihaveprojekt eller et naturbaseret sundhedsfremmende projekt herunder de formelle rammer og samarbejdpartneres rolle.
 • Kende til basale værktøjer indenfor projektledelse og projektstyring 

 

Færdigheder

 • Identificere 'oplevelsesværdier' som en del af et naturbaseret forebyggelses- eller behandlingsprojekt
 • Etablere samarbejde med relevante partnere om et projekt relateret til kursus emnet, og herunder anvende basale redskaber til projektledelse og projektstyring. 

 

Kompetencer

 • Selvstændigt anvende 'oplevelsesværdier' i relevant praksis. 
 • Iværksætte og indgå som projektleder i et terapihaveprojekt eller et naturbaseret sundhedsfremmende projekt

 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående kursusdage. Forud for hvert internat/kursusdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af foreslæsninger, seminarer, projektarbejde, vejledning og ekskursioner.

Der informeres om undervisningsmateriale og kursuslitteratur inden kursus start.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen bedømmes således at den skriftlige opgave vægter 60% og den mundtlige fremlæggelse 40%. Den mundlige del af eksamen består af fremlæggelse og diskussion af logbogen. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen er kun skriftlig aflevering. Reeksamen foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. 

 

Kriterier for bedømmelse

De studerende vurderes ud fra målbeskrivelsen for modulet.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Ekskursioner
 • 16
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGM23014U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Master
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Udbydes forår 2024.
Pris

20.000 kr

Skemagruppe
ikke i skemagruppe
Kapacitet
20
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Christoffersen Gramkow   (3-70666a436c6a71316e7831676e)
Underviser

Kursus-teamet udgøres af medlemmer af forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hertil kobles ressourcer fra andre undervisningsinstitutioner, universiteter samt relevante praksiseksperter.

Gemt den 13-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students