Modul 4: Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper.

Kursusindhold

Kurset fokuserer på relationen mellem miljøet og natur-og havebaserede behandlingsprogrammer og aktiviteter. Det primære fokus er på naturbaseret behandling i terapihave samt hvordan behandlingsprogrammer og aktiviteter kan gennemføres i naturområder ud fra et forebyggende perspektiv.

Kurset beskæftiger sig med hvordan et natur- og havebaseret behandlingsprogram opbygges. Hvorledes der kan arbejdes med natur-og havebasere ativiteter igennem et årsforløb og hvordan en natur- og havebaseret aktivitetsmanual kan rettes mod en specifik målgruppes behov. Ligeledes vil kurset beskæftige sig med hvordan natur-og havebaserede aktiviteter tilrettelægges med et terapeutisk formål.      

En projektopgave med fokus på ​et natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målruppe indgår som et væsentligt bidrag i kurset. 

Engelsk titel

Module 4: Nature-based Programs and Activities for Health Promotion and Treatment Regarding Different usergroups

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes den studerende at have følgende

Viden

 • Forstå og forklare hvordan et natur- og havebaseret forebyggelses- og behandlingsprogram opbygges 
 • Forstå naturens cyklus igennem et år, samt hvordan denne kan integreres i aktivitetsmanualer 
 • Forstå og forklare hvordan en natur- og havebaseret aktivitetsmanual udvikles

 

Færdigheder

 • Undersøge og analysere de forskellige behov og præference de forskellige målgrupper har i forhold til naturmiljøer baseret på diagnose, funktionstab, alder, køn og kulturel baggrund
 • Argumentere for, og give eksempler på et/en årstidsbestemt: 
  • Natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målgruppe 
  • Natur- eller havebaseret aktivitetsmanual for en specifik målgruppe

 

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne udvikle og anvende natur- og havebaserede behandlingsprogrammer og aktivitetsmanualer
 • Målrette kursets indhold til andres og egen praksis

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående kursusdage. Forud for hvert internat/kursusdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af foreslæsninger, seminarer, projektarbejde, vejledning og ekskursioner.

Der informeres om undervisningsmateriale og kursuslitteratur inden kursus start.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve baseres på skriftlig aflevering. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60% og mundtlig eksamen 40%. Der gives en samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Ingen ekstern censur.

Den skriftlige opgave lægges på Canvas 2 måneder inden afleveringstidspunktet

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Ekskursioner
 • 16
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGM16006U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Master
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Udbydes efterår 2023.
Pris

20.000 kr

Skemagruppe
Udenfor skemagruppe.
Kapacitet
20
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Dorthe Varning Poulsen   (3-667872426b6970306d7730666d)
 • Stine Bekke-Hansen   (3-75646a426b6970306d7730666d)
Underviser

Kursus-teamet udgøres af medlemmer af forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hertil kobles ressourser fra andre undervisningsinstitutioner, universiteter samt relevante praksiseksperter.

Gemt den 13-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students