Mineralogi – Geologiske miljøer og naturressourcer

Kursusindhold

Kurset består af tre integrerede dele: (1) De grundlæggende fysiske, krystallografiske og kemiske egenskaber for de vigtigste bjergartsdannende mineraler, (2) petrografisk beskrivelse og bestemmelse af mineraler og bjergarter ved mikroskopering, og (3) metamorfe bjergarters dannelsesforhold forstået ud fra termodynamik og fasediagrammer.

Engelsk titel

Mineralogy – Geological Environments and Natural Resources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden

-De vigtigste bjergartsdannende mineralers makroskopiske, mikroskopiske, strukturelle og kemiske karakterer.

-Krystallografi og krystaloptik.

-Grundlæggende termodynamik og teori om fasediagrammer.

-Petrografi og petrologi af metamorfe bjergarter.

-Mineralressourcers udnyttelse, bæredygtighed og cirkulær økonomi introduceres.

-Overblik af diverse instrumenter som bruges til mineralidentifikation.

 

Færdigheder

-Beskrivelse og bestemmelse af de almindeligste bjergartsdannende mineraler ud fra deres makroskopiske og mikroskopiske karaktertræk.

-Anvende de relevante faglige udtryk og have praktiske færdigheder i den optiske beskrivelse af mineraler og bjergarter.

-Redegøre for de grundlæggende sammenhænge mellem mineralers kemiske og fysiske egenskaber og deres dannelsesmiljøer i Jordens skorpe og kappe.

-Beskrive og bestemme de mest almindelige typer af metamorfe bjergarter og deres dannelsesmiljø.

-Anvendelsen af digitale værktøjer til at visualisere minerals krystalstruktur.

 

Kompetencer

-Gøre rede for regelmæssigheden i kemisk sammensætning og strukturel opbygning af de vigtigste bjergartsdannende mineraler.

-Redegøre for hovedtyper af symmetrien af krystaller og de deraf følgende egenskaber.

-Beskrivelse af mineraler og bjergarter ved hjælp af polarisationsmikroskopi.

-Anvende grundlæggende begreber og teori for termodynamik om mineralers stabilitetsforhold som illustreret i fasediagrammer.

-Beskrive koblingen mellem forskellige typer af metamorfe bjergarter, de overordnede tektoniske rammer og geologiske miljøer.

-Gøre rede for de vigtigste metamorfe mineraler og mineralselskaber som funktion af udgangsbjergartens sammensætning og eksterne faktorer.

-Beskrive metamorfe bjergarters mineralselskaber ved hjælp af grundlæggende termodynamik i metamorfe fasediagrammer.

-Forståelse for vigtigheden af geologiske resourcer for samfundet, samt problemstillinger vedrørende minedrift, miljøpåvirkning, cirkulær økonomi og geopolitik.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon. De studerende udarbejder desuden løbende i undervisningen en portefølje. Porteføljen består af et kort resumé for hver forelæsning og øvelsestime, samt en fagordbog, hvor de beskriver fem fagtermer for hver forelæsning.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

En forudsætning for at kunne gå til eksamen er godkendelse af portefølje.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt skal portefølje genafleveres 2 ugen inden reeksamen og godkendes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB23001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristoffer Szilas   (4-6d74757c426b6970306d7730666d)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students