Dynamisk stratigrafi - sedimenter i tid og rum

Kursusindhold

Kurset behandler det dynamiske aspekt i stratigrafi hvor sedimentologi, sekvensstratigrafi og bassin udvikling spiller sammen. Kurset bygger videre på lito-, bio-, kronostratigrafi samt sedimentologi, der forudsættes kendt fra første år af geologistudiet. Sekvensstratigrafien anvendes til at demonstrere de basale dynamiske processer, der er styrende for den stratigrafiske udvikling af sedimentære lagfølger gennem eksempler med log korrelation, seismisk tolkning og stratigrafisk-modellering.

 

Undervisningen indledes med en 6 dages felttur sammen med " Vulkaner, magmaer og deres geokemi". Observationer fra feltturen inkorporeres delvist i den efterfølgende undervisning.  Resten af kurset foregår ved kombinerede forelæsninger og øvelser.

 

Kursets mål er, at den studerende ved afslutningen af kurset har opnået basal indsigt i: Hvorledes sekvensstratigrafien i samspil med de andre stratigrafiske principper og metoder kan anvendes til at inddele, klassificere, korrelere og tolke fyldet i et sedimentbassin; Samt hvordan sedimenttilførslen og indsynkningshistorie kvantitativt påvirker sekvensstratigrafien.

 

Den studerende forventes at kunne forklare og anvende de vigtigste stratigrafiske principper, klassifikationer og metoder. I løbet af kurset opnår den studerende den nødvendige teoretiske og praktiske baggrundsviden til at gennemføre en sekvensstratigrafisk analyse gennem tolkning af refleksionsseismiske profiler, sedimentologisk-stratigrafiske lagsøjleprofiler fra boringer og dagblotninger, samt simpel kvantitativ modelleing af indsynkningshistorie og sekvensstratigrafi.

Engelsk titel

Dynamic Stratigraphy – Sediments in Space and Time

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

 Viden:

 • Principper og metoder for sekvensstratigrafi
 • Sekvensstratigrafiens relation til litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi
 • Basale dynamiske processer der er styrende for sekvensstratigrafi
 • Basal kendskab til kvantiatativ modellering af indsynkningshistorie for et sedimentært bassin
 • Grundlæggende forståelse af samspillet mellem sedimenttilførsel og bassinindsynkning

 

Færdigheder:

 • fortage en opmåling af en sedimentær log
 • Optegne en sedimentær log digitalt
 • beskrive og tolke en sedimentær log
 • anvende den seismisk-stratigrafiske metode
 • anvende den sekvensstratigrafiske metode på siliciklastiskelagserier 
 • bruge den sekvensstratigrafiske metode til sedimentologisk-stratigrafiske ekstrapolation til tilstødende områder
 • foretage en simple kvantitativ analyse af indsynkningshistorien af en sedimentære lagserie

 

Kompetencer:

 • forklare den seismisk-stratigrafiske metode
 • forklare den sekvensstratigrafiske metode og dens relation til lito-, bio-, samt krono-stratigrafi
 • kombinere de forskellige stratigrafiske metoder i analysen af et sedimentbassins fyld, samt at kunne vurdere anvendeligheden af de enkelte metoder i forskellige typer bassinfyld
 • redegøre for grundprincipperne i sekvensstratigrafisk modellering
 • redegøre for grundprincipperne i modellering af indskynkningshistorien af et sedimentærtbassin.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 6-dages ekskursion til udlandet. Ekskursionen er fælles med kurset "Vulkaner, magmaer og deres geokemi ". Materialer og observationer fra Spanien anvendes i dele af forelæsningerne og øvelserne. Øvelsesmaterialet indgår i pensum.

Se kursushjemmeside på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år (dvs. svarende til 60 ECTS).

Der må påregnes et gebyr på 100 kr pr ekskursionsdag.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig stedprøve under opsyn.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB22008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian J. Bjerrum   (3-666d65436c6a71316e7831676e)
Gemt den 02-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students