Danmarks geologiske udvikling

Kursusindhold

Kurset giver en bred gennemgang af Danmarks geologiske udvikling fra Prækambrium og frem til Kvartærtidens nedisninger. Der er fokus på den pladetektoniske ramme og fortidens geografi, og for hver tidsperiode gennemgås hvilke aflejringsmiljøer og klimaforhold, der herskede i det danske område. Desuden omtales kort hvilke råstoffer, der udvindes (eller har været udvundet) fra de respektive tidsperioder. Kurset inkluderer tre dages feltundervisning og dataindsamling på Bornholm (opmåling af et sedimentært profil) samt to 2-dages ekskursioner med undervisning i felten.

Engelsk titel

Geological Evolution of Denmark

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • En dynamisk forståelse af Danmarks geologiske udvikling gennem 1.5 mia år fra Prækambrium frem til Istidens begyndelse med fokus på pladetektonisk kontekst
 • Fortidens geografi og udvikling gennem tiden
 • Fortidens miljøer og klimaforhold i det danske områder (med afsæt i globale forhold)
 • Anvendelse af basale stratigrafiske principper
 • Yderligere træning i beskrivelse og identifikation af bjergarter
 • Udlede mulige aflejringsmiljøer for sedimentære bjergarter ud fra observationer i håndstykke
 • Profilopmåling, prøveindsamling og beskrivelse af sedimentære bjergarter
 • Tolkning af sedimentære facies og facies successioner
 • Råstoffer i den danske undergrund


Færdigheder:

 • Viden om Danmarks udvikling, palæogeografi, naturforhold og klimaforandringer gennem geologisk tid
 • Kobling af den regional-tektoniske udvikling til bassinudvikling og stratigrafi
 • Gennemførelse af basal profilopmåling i felten inkl. indsamling og beskrivelse af sedimentære bjergarter og deres grænser
 • Udarbejdelse af sedimentologiske logs og beskrivelse af sedimentære facies
 • Grundlæggende makroskopisk beskrivelse af bjergarter samt tolkning af deres dannelse baseret på observationer i håndstykke

 

Kompetencer:

 • Sætte bjergarter fra den danske lagfølge ind i en stratigrafisk ramme omfattende Prækambrium, Palæozoikum, Mesozoikum og Kænozoikum
 • Kendskab til Danmarks geologiske udvikling: pladetektonik, palæogeografi, aflejringsmiljøer, klimaforandringer igennem 1.5 mia år
 • Kendskab til danske råstoffer
 • Kendskab til elementære sedimentologiske feltteknikker
 • Tolkning (på et grundlæggende niveau) af sedimentære facies med hensyn til transport- og aflejringsprocesser samt aflejringsmiljø
 • Udarbejdelse af en rapport over et opmålt sedimentologisk profil, hvor data og tolkninger præsenteres i skriftlig form
 • Beherskelse af faglig fremlæggelse og dialog med brug af grundlæggende faglige termer i skrift og tale

Undervisningen foregår ved forelæsninger, praktiske øvelser, et 3-dages feltkursus på Bornholm samt 2 x 2 dages ekskursion med undervisning i felten. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den studerende trækker en opgave 1 uge før eksamen. Den studerende holder et oplæg om opgavens emne og eksamineres herefter i pensum.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 8
 • Ekskursioner
 • 84
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21020U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Arne Thorshøj Nielsen   (5-72837f7685517a787f3f7c863f757c)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students