Danmarks geologiske udvikling

Kursusindhold

Kurset giver en bred gennemgang af Danmarks geologiske udvikling fra Prækambrium og frem til Kvartærtidens nedisninger. Der er fokus på den pladetektoniske ramme og fortidens geografi, og for hver tidsperiode gennemgås hvilke aflejringsmiljøer og klimaforhold, der herskede i det danske område. Desuden omtales kort hvilke råstoffer, der udvindes (eller har været udvundet) fra fra lag aflejret i de respektive tidsperioder. Kurset inkluderer tre dages feltundervisning på Bornholm samt to 2-dages ekskursioner med undervisning i felten.

Engelsk titel

Geological Evolution of Denmark

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • En dynamisk forståelse af Danmarks geologiske udvikling gennem 1.5 mia år fra Prækambrium frem til Istidens begyndelse med fokus på pladetektonisk kontekst
 • Fortidens geografi og udvikling gennem tiden
 • Fortidens miljøer og klimaforhold i det danske områder (med afsæt i globale forhold)
 • Anvendelse af basale stratigrafiske principper
 • Yderligere træning i beskrivelse og identifikation af bjergarter
 • Udlede mulige aflejringsmiljøer for sedimentære bjergarter ud fra observationer i håndstykke
 • Råstoffer i den danske undergrund


Færdigheder:

 • Viden om Danmarks udvikling, palæogeografi, naturforhold og klimaforandringer gennem geologisk tid
 • Viden om stratigrafien og opbygningen af den danske undergrund
 • Viden om Koblingen mellem den regional-tektoniske udvikling, lokal bassinudvikling og stratigrafi
 • Grundlæggende makroskopisk beskrivelse af bjergarter samt tolkning af deres dannelse baseret på observationer i håndstykke
 • Geologiske observationer i felten

 

Kompetencer:

 • Sætte bjergarter fra den danske lagfølge ind i en stratigrafisk ramme omfattende Prækambrium, Palæozoikum, Mesozoikum og Kænozoikum
 • Kendskab til Danmarks geologiske udvikling: pladetektonik, palæogeografi, aflejringsmiljøer, klimaforandringer igennem 1.5 mia år
 • Kendskab til observation af geologiske forhold i felten
 • Kendskab til danske råstoffer
 • Beherskelse af faglig fremlæggelse og dialog med brug af grundlæggende faglige termer i skrift og tale

Undervisningen foregår ved forelæsninger, praktiske øvelser, et 3-dages undervisning i felten feltkursus på Bornholm samt 2 x 2 dages ekskursion til Skåne og Stevns-Faxe-Østjylland med undervisning i felten. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den studerende trækker en opgave 1 uge før eksamen. Den studerende holder et oplæg om opgavens emne og eksamineres herefter i pensum.
Krav til indstilling til eksamen

For at gå til eksamen skal den studerende deltage i feltkurset på Bornholm og aflevere en feltrapport (kort omtale af hvilke lokaliteter og hvilken geologi, der er set). Denne rapport skal kunne godkendes, men indgår ikke i karaktergivning.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen. Hvis feltrapporten mangler godkendelse, skal den være godkendt senest to uger inden eksamen.

Ved manglende godkendt deltagelse i feltarbejdet, kan den studerende ikke gå til eksamen eller reeksamen og skal følge kurset næste gang det udbydes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 8
 • Ekskursioner
 • 84
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21020U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Arne Thorshøj Nielsen   (5-697a766d7c48716f7636737d366c73)
Gemt den 12-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students