Sedimentologi - jordens overfladeprocesser og materialer

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til dannelse, transport og aflejring af partikler (sediment) på jordens overflade. Processer som fører til dannelsen af sedimentære bundformer og strukturer behandles, ligesom der arbejdes med karbonater (kalk) og deres relation til biologiske og kemiske processer. De vigtigste aflejringsmiljøer gennemgås. Sedimenters forandring (diagenese) og dannelsen af sedimentære bjergarter forklares og relateres til ressourcer og bjergartsegenskaber. Det demonstreres hvordan sedimenter på jordens overflade og i undergrunden kan bruges til at genskabe tidligere processer/miljøer, og til at forudsige forekomsten af vigtige ressourcer. Derudover udgør praktisk beskrivelse af sedimenter (fra mikro- til makroskala), databehandling og fortolkning af sedimentologiske data en væsentlig del af kurset.

Engelsk titel

Sedimentology – Earth Surface Processes and Products

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Overordnede processer omkring dannelse, transport og modning af sediment
 • Mest almindelige bundformer og sedimentære strukturer
 • Kendskab til facies og faciesassociationer
 • Bred viden om aflejringsmiljøer generelt og mere detaljeret viden om nogle få, udvalgte miljøer
 • Diagenese af siliciklastiske sedimenter og karbonater
 • Grundlæggende relationer mellem sedimenter/sedimentære bjergarter og naturressourcer

 

Færdigheder:

 • Identifikation og beskrivelse af sedimenter og sedimentære bjergarters komposition og tekstur
 • Identifikation og beskrivelse sedimentære bundformer og strukturer
 • Identifikation og beskrivelse af diagenetiske produkter
 • Inddeling af en sedimentær succession i facies
 • Opstille en sedimentologisk log

 

Kompetencer:

 • Forklare dannelsen og modningen af siliciklastisk sediment
 • Forklare dannelsen af karbonatpartikler og relatere dem relevante biologiske og kemiske processer
 • Forklare sedimenters transport- og aflejringsprocesser
 • Forklare facies-begrebet og faciesassociationer
 • Relatere facies til aflejringsprocesser og faciesassociationer til aflejringsmiljøer
 • Fortolke processer og eventuelt miljøer ud fra sedimentære successioner
 • Redegøre for de vigtigste diagenetiske processer
 • Relatere sedimenter og sedimentære bjergarter til naturressourcer

Forelæsninger og praktiske øvelser

Se Absalon for kursuslitteratur.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21019U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
64
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kresten Anderskouv   (2-7167466f6d7434717b346a71)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students