Palæontologi – fortidens liv og miljøer

Kursusindhold

Kurset har to store dele: (1) Grundlæggende Palæontologi (Fossildannelse, arter og klassifikation, fossiler som tidsmarkører, palæo-økologi, palæo-klima, palæo-miljøer ), (2) Introducering til Fossil Invertebrater (invertebrate biologi og anatomi, fossil invertebrate livstid).

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden om palæontologi. Kurset er opbygget af en række forelæsninger og hands-on øvelser, hvor den studerende arbejder aktivt med beskrivelse og klassifikation af fossiler. 

Vi fokuserer på forhold mellem fortidens liv og palaeo-miljøer og på samme tid på forhold mellem Geologisk tid og forskellige fossilgrupper.

Ved slutningen af kurset er de studerende trænet i at beskrive de forskellige processer, der fører til fossildannelse, at definere en art og kendskabet til marine organismers livsformer, deres næringsbehov og forholdet mellem organismerne, deres miljø og klimaændringer. Kurset fokuserer på, at den studerende lærer det iboende forhold mellem fortidens organismer og miljøer, og at genkende, beskrive og klassificere de vigtigste grupper af fossile invertebrater, redegøre for deres tidsmæssige forekomst og deres betydning som fossil markør.

Blandt varieret øvelser og opgaver er der brug of ark data og univarieret statistiker, grafisk korrelation og lineær regression.

Engelsk titel

Paleontology - Past Life and Environments

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Fossildannelse.
 • Arter og klassifikation af fossiler.
 • Fossiler som tidsmarkører og livets historie.
 • Palæo-økologi, palæo-klima, palæo-miljøer.
 • Fossil invertebraters biologi og anatomi.


Færdigheder:

 • Beskrive processer, der fører til dannelse af fossiler.
 • Genkende og beskrive de vigtigste grupper af fossile invertebrater.
 • Beskrive fossil invertebrater i relation til sedimentære miljøer.
 • Kendskab til den tidsmæssige forekomst af de forskellige grupper af fossiler.


Kompetencer:

 • Bestemme en art og gengive rangordenen til klassifikation af liv.
 • Diskutere fossilers betydning som markører af tid og miljø.
 • Redegøre for og forklare fossile invertebraters biologi og økologi.
 • Grundlæggende statistik
 • Grafik korrelation
 • Grundlæggende billedredigering i GIMP og digital tegning i Inkscape

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes i løbet af kurset og består af en ~40 sider port-folio rapport om kurset, med udarbejdelsen af tegninger med billedtekster for de forskellige rækker af fossile invertebrater, studeret i løbet af kurset.

Ved den mundtlige prøve præsenteres den studerende for fossiler fra tre forskellige grupper af invertebrater og der stilles to spørgsmål med udgangspunkt i pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Den studerende har følgende muligheder: Vurderes den skriftlige opgave til at have et ikke-acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en ny eller en redigeret opgave. Vurderes den skriftlige opgave til at have et acceptabelt niveau, afleverer den studerende efter eget valg en redigeret opgave eller genafleverer uredigeret opgaven fra den ordinære eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB21016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
55
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nicolas Rudolph Thibault   (2-7076426b6970306d7730666d)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students