Friluftsliv (PT-Friluft)

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del samt teori direkte koblet til praksiselementer:

 • Friluftslivets pædagogik og tværfaglige potentialer.
 • Friluftsliv i en social og kulturel kontekst.
 • Friluftsorganisationer med indflydelse på friluftslivet i Danmark samt konfliktfelter i dansk natur.
 • Danskernes friluftsliv - deltagermønstre, natursyn, ønsker og holdninger
 • Friluftsliv og naturforvaltning i Danmark
 • Natur og kulturlære - eksemplificeret bl.a. via færdsel på vand, cykel eller vandring.
 • Det blå friluftsliv i Danmark - færdigheder, sikkerhed, hypotermi og beklædning.
Engelsk titel

Outdoor Activities and Education (PT-Friluft)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal:

 • Have viden om teori, metode og praksis inden for fagområdet friluftsliv.
 • Kunne forstå og reflektere over teori, metode og praksis (herunder sikkerhedsaspekter) på baggrund af lærer og elevstyrede forløb i friluftsliv, dvs. turforløb med selvvalgt fagligt indhold relateret til natur og kultur.
 • Have viden omkring friluftspolitik og forvaltning af dansk natur.

 

Færdigheder

Den studerende skal:

 • Have basale friluftsfærdigheder og pædagogiske kompetencer, der sætter dem i stand til at formidle friluftsliv til forskellige målgrupper.
 • Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til formidling af friluftsliv , dvs. kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere.
 • Kunne forstå og relfektere over forskellige metoder og teorier knyttet til formidling i friluftsliv. 

Kompetencer

Den studerende skal:

 • Kunne udøve bæredygtigt friluftsliv.
 • Kunne analysere, diskuterer og vurdere historiske, pædagogiske, kulturelle og sociale problemstilliner knytter til friluftslivet.
 • Have kendskab til vejledning i friluftsliv, herunder foretage velbegrundet risikovurdering.

  

 

Forelæsninger, diskussionstimer, øvelser, ekskursioner, gruppearbejde, hjemmearbejdsopgaver og internat.
OBS! Der indgår 2 obligatoriske internatforløb fra fredag - søndag. Nærmere oplysninger ved kursusstart.

Kursuslitteratur oplyses i Absalon.

 

Det forventes, at du har erfaring med udeliv.

De studerende skal forvente udgifter til rejse, transport og kost under turforløb/​internater samt til personligt udstyr. Forventet udgift til rejser og kost ca. kr. 1.000,-.
Valgfrit modul på bacheloruddannelsen i Idræt.

Det forventes, at du råder over personligt udstyr (liggeunderlag, sovepose, cykel, hensigtsmæssig beklædning mv.). IGN/Skovskolen stiller fartøjer og øvrigt fællesudstyr til rådighed.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Modulet friluftsliv rummer flere obligatoriske evalueringsforløb. Fælles turen rummer refleksion og mundtlig evaluering.

Den selvstændige tur afsluttes med fremlæggelser i gruppe/ individuelt i plenum (videndeling), hvor hver gruppes arbejder/ fremlæggelser lægges ud på ABSALON i form af PDF filer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 dage
Prøveformsdetaljer
Centralt stillet hjemmeopgave på max 15 normalsider a 2400 anslag inklusiv mellemrum og inkl. bilag.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal den studerende have deltaget på det fælles turforløb og det selvstændige turforløb (samlet omtalt som praksisforløbet).


Den studerende afleverer et selvstændigt skriftligt didaktisk oplæg før det selvstændige turforløb. Turen kan tage udgangspunkt i cykel- og/ eller vandreaktivitet i dansk natur, hvor gruppen og den enkelte i plenum skal dokumentere viden og indsigt i natur- og kulturlære gennem en mundtlig fremlæggelse af et selvvalgt fagligt indhold med relevans til friluftsliv. Forhindres den studerende i den mundtlige fremlæggelse (sygdom) afleveres en skriftlig opgave (6 normalsider a 2400 anslag inklusiv mellemrum og ref liste), hvor turen og det faglige indhold gennemgås og diskuteres ud fra et læringsmæssigt perspektiv


Den studerende skal deltage i minimum 80% af den praksisforløbet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, skal praksisforløbet og den selvstændige didaktiske opgave afvikles senest 3 uger inden reeskamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se venligst målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Praktiske øvelser
 • 36
 • Ekskursioner
 • 24
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB16002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
30
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Lybecker Christiani   (3-6d6f66436c6a71316e7831676e)
Underviser

Jakob Haahr (IGN), Erik Mygind (IGN), Søren Præstholm (IGN), Frank Søndergaard Jensen (IGN), Steen Nepper Larsen (ÅU) & Johanne Christiani (IGN)

Der er eksterne undervisere på turen (sikkerhedskrav ift. færdsel på vand)

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students