Byplan studio – Strategi og design 1

Kursusindhold

Byplan Studio 1 og 2 er to sammenhængende projektbaserede studiokurser som forbereder den studerende til bachelorprojekt i bydesign og planlægning.

Gennem begge kurser arbejder vi med et projektområde som kan være en del af en kommune, en bydel, et havneområder, et kvarter e.l. I samarbejde med lokale aktører undersøges problemstillinger og udfordringer og der foreslås løsninger, der spænder fra vision og strategi til konkrete interventioner.

Tilsammen gennemfører den studerende et strategisk planlægningsprojekt fra vision og strategi til design af de konkrete interventioner, der fylder strategien ud. Forslag til strategi og design baserer sig på viden fra analyser i forskellig skala, som både belyser konteksten og mulighederne på stedet.

Byplan Studio1 kan tages selvstændigt, og er forudsætning for Byplan Studio 2.

Kurset inddrager den viden, og de metoder og teknikker de studerende har erhvervet gennem det hidtidige bachelorforløb og tilfører ny relevant viden og metoder fx om lovgivning, politiske rammer for landskabsarkitektens arbejde, menneskers relation til bymiljøet, og borgerinddragelse. Der anvendes kvantitative, kvalitative og rumlige analysemetoder, skriftlig, visuel og mundtlig kommunikation.

Byplan Studio 1 omfatter arbejdet med problemformulering, analyse, vision og strategi. 

Engelsk titel

Urban Planning Studio 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Kursets hovedformål er at den studerende lærer

 • at forstå komplekse problemstillinger i by- og landskabsudvikling,
 • og at kommunikere disse i en dialog med andre og i tekst, diagrammer, kort, tegninger og fotos
 • at udvikle visioner og strategier, der svarer på de erfarede problemstillinger

 

Efter at have gennemgået kurset, har den studerende følgende

Viden:

 • kendskab til politiske rammer for at udøve landskabsarkitektur, planlægning og bydesign, herunder væsentlige bypolitiske aktører
 • kendskab til centrale elementer af planlægningsteori
 • kendskab til centrale elementer af den lovgivning der er ramme om byplanlægning
 • viden om menneskers individuelle og kollektive relation til de fysiske omgivelser

 

Færdigheder:

 • at kunne anvende teori og konkrete data som baggrund for at beskrive problemer og udvikle visioner og strategier i et konkret projektet
 • at kunne bruge relevante metoder til dataindsamling, analyse og udarbejdelse af vision og strategi, herunder interviews, GIS baserede analyser, visuelle registrerings- og analysemetoder samt metoder til scenarie- og visionsudvikling og applicere dem i et konkret projekt.
 • at kunne formidle analyser og løsningsforlag mundtligt, skriftligt og visuelt.

 

Kompetencer:

 • at kunne argumentere for valg, og reflektere over egne og andres designforslag
 • at kunne syntetisere viden og konkrete undersøgelser i en strategi for et projektområde. 

Kurset indeholder 3 spor: Viden og teori i form af forelæsninger og kollokvier, træning af metoder til registrering, analyse samt scenarie- og visionsudvikling, samt projektarbejde. Der er et væsentligt element af selvstændigt projektarbejde i grupper. Der kræves aktiv deltagelse i gruppearbejdet, for at kunne stå som medforfatter på gruppens afleveringer. Deltager den studerende ikke aktivt i en eller flere af gruppeøvelserne, skal disse udarbejdes som individuelle øvelser.
Kurset indledes med studiebesøg eller feltarbejde i det udpegede projektområde.

Kompendium samt materiale på Absalon.

Det anbefales at have faglige kvalifikationer svarende til de man får af at have gennemført de to første år på bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Individuel portfolio (Opgaver på baggrund af projektarbejde og øvelser udarbejdet individuelt eller i grupper). Portfolioen afleveres inden eksamensugen. Hver opgave for sig skal være bestået for at bestå den samlede eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med den ordinære eksamen (skriftlig aflevering af portfolio).

Den studerende afleverer efter eget valg en ny eller en redigeret portfolio. Delopgaver der er afleveret og bestået til den ordinære eksamen, skal ikke genafleveres.

Hver delopgave for sig skal være bestået for at bestå den samlede reeksamen.

Portfolio skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 56
 • Øvelser
 • 35
 • Feltarbejde
 • 50
 • Vejledning
 • 30
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB16000U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Skemagruppe A og C: mandag eftermiddag, tirsdag formiddag, onsdag, torsdag.
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Fertner   (4-686d6b6a456e6c7333707a336970)
 • Gertrud Jørgensen   (3-6b696e446d6b72326f7932686f)
Underviser

Lise Herslund, Trine Agervig Carstensen, Helle Tegner Anker

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students