Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2

Kursusindhold

Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 er et studio-kursus. Kurset undersøger og udforsker hvordan man planlægger og projekterer et landskabsarkitektprojekt fra koncept til hovedprojekt med funktionelle, biologiske, miljømæssige og teknologiske aspekter. De kunstneriske og æstetiske aspekter i landskabsarkitektur bevarer faglig fokus, helhed og motivation når planter og teknologi udforskes.

Med et større landskabsprojekt i fokus arbejdes der individuelt og gruppebasseret med emnerne introduceret i Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1, samt evt. nye emner af relevans for kursets projektområde.

Forelæsninger, ekskursioner og feltarbejde, samt øvelser støtter op om det individuelle og gruppebaserede arbejdet med landskabsprojektet. Kurset giver tid til studier om materialevalg, konstruktioner, terræn, plantevækst, afvanding af befæstelser og kotering således at evnen til at indhente viden og bruge den i skitsering og projektering trænes.

 

Der arbejdes overvejende med digitale redskaber hvor projektet udvikles ved brug af Auto-CAD eller tilsvarende software.

Engelsk titel

Plants and Technology in Landscape Architecture 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Planter og teknologi i landskabsarkitektur er et planlægningsfag med særlig fokus på planter og teknologi. Kurset bygger bro mellem planlægningsprocessen samt planter og teknologi, så man får et dybere kendskab til planlægningsprocessen og en klarere forståelse af behovet for viden og færdigheder.

Hvor Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1 behandlede landskabsarkitektoniske elementer emnevis, har dette kursus til formål at styrke sammenhængen på tværs af faglige emner. Målet er at den studerende når dybere ind i de tidligere introducerede emner, men også opdyrke nye.

Den studerende udvikler viden og færdigheder inden for landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder gennem udarbejdelse af et landskabsprojekt. Viden om planter, vegetationstyper, materialer, samt tekniske, konstruktive og biologiske forhold indgår i landskabsarkitektens planlægning og projektering. Landskabsarkitektfagets arbejdsmetoder, som skitsering, planlægning og projektering, detaljering udvikler og nuancerer viden og færdigheder.

 

Efter kurset har den studerende følgende;

 

Viden

 • Kunne vurdere og anvende viden i forbindelse med design og detaljeret projektering inden for landskabsarkitektur
 • Viden om samspillet mellem terrænbehandling, befæstelser og vegetation på professionsniveau.
 • Viden om krav til formidling og arbejdsproces i et flerfaset projektforløb fra idé til detailprojekt

Færdigheder

 • Kunne anvende kunstneriske og funktionelle discipliner og indsigt i et
 • Kunne udvikle bæredygtig landskabsarkitektur fra skitse- til projektfase

 

Kompetencer

 • Vurdere og bedømme behovet for viden og muligheder i alle faser af et landskabsarkitektprojekt og omsætte basisviden til en metodisk tilgang et landskabsarkitektprojekt med andre komponenter og i en ny situation.
 • Kunne skabe bæredygtige løsninger inden for landskabsarkitekturen.
 • Reflektere over hvordan planter og teknologi kan bidrage til landskabsarkitekturen.

Kurset er delt op i mindre tematiske forløb med samme opbygning bestående af en kombination af forelæsninger, ekskursioner og feltarbejde, øvelser og forberedelse. Der indgår desuden CAD-instruktion samt instruktion i andre digitale redskaber efter behov.

Arbejdet er organiseret i en kombination af gruppearbejde og individuelt arbejde med øvelserne i fokus. Kursusopgaver til aflevering udarbejdes individuelt. Det forudsættes at den studerende arbejder individuelt (eller i grupper) mellem de skemalagte aktiviteter og desuden deltager aktivt ved Pin-up og andre fremlæggelser.

Se Absalon.

Eksempler på kursuslitteratur:

 • Brander Poul Erik: Træer og buske i by og land, Forlaget Grønt Miljø  
 • Holgersen og Dam: Befæstelser, Forlaget Grønt Miljø
 • Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde. Danske Anlægsgartnere. Forlaget Grønt Miljø.
 • Olsen Ib Asger: Planter i miljøet Forlaget Grønt Miljø

 

Viden, færdighedder og kompetencer inden for planlægning og design af landskabsprojekter erhvervet gennem tidligere kurser.

Planter og teknologi 2 kræver deltagelse i NIGB15028U Planter og teknologi 1 - det behøver dog ikke at være blevet bestået endnu.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Vægtning: Landskabsarkitektur og faglig standard i gruppens hovedprojekt 40% (fælles), Individuel metodisk, struktureret og velorienteret gennemgang af valgt emne i hovedprojekt 40%, individuel fremlæggelse af selvvalgt emne fra gruppens projektavis 20%. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Et redigeret hovedprojekt og projektavis afleveres før mundtlig eksamen efter aftale med kursusansvarlig. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 228
 • Øvelser
 • 129
 • Feltarbejde
 • 30
 • Ekskursioner
 • 10
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB15029U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Støvring   (3-6d6f76436c6a71316e7831676e)
Underviser

Jan Støvring, jls@ign.ku.dk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.
Torben Ebbesen Dam, toda@life.ku.dk, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students