Planlægning af by og land: Aktører og processer

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de nyeste teorier og tendenser indenfor fysisk og strategisk planlægning med henblik på kritisk analyse og diskussion af centrale planlægningsrelaterede problemstillinger i såvel urbane som rurale kontekster. Kurset giver herunder indblik i nøglebegreber, samt centrale aktører og processer indenfor planlægningen.

Engelsk titel

Planning of Cities and Countryside: Actors and Processes

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende have tilegnet sig 

Viden om:

 • centrale planlægningsparadigmer og -begreber herunder rationel planlægning, kommunikativ planlægning, netværksstyring, partnerskaber, borgerdeltagelse og empowerment.
 • aktuelle planlægningstemaer i urbane og rurale kontekster.
 • fysisk og strategisk planlægning på forskellige geografiske skalaer fra EU til lokalt niveau.

 

Færdigheder i at:

 • redegøre for centrale teorier og begreber indenfor fysisk og strategisk planlægning.
 • redegøre for paradigmeskift indenfor planlægning.
 • redegøre for planlægningsrelaterede problemstillinger med udgangspunkt i specifikke case.
 • identificere relevante planlægningsteorier og -begreber til analyse af specifikke problemstillinger.

 
Kompetencer til at:

 • kritisk og nuanceret sammenligne og diskutere planlægningsteorier og –metoder.
 • vurdere planlægningsteorier og -metoders anvendelighed i forhold til specifikke problemstillinger indenfor fysisk og strategisk planlægning.

Undervisningen foregår ved øvelser - bestående af en kombination af oplæg fra underviser, oplæg fra studerende, samt diskussioner i grupper med fælles opsamlinger. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden i Absalon.

Se kursushjemmeside i Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi eller miljøgeografi.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Der vil være løbende mundtlig feedback ifm øvelser, hvor studerende inddrages aktivt i undervisningsforløbet.
 • Der gives mundtlig feedback ved afsluttende eksamen for at påpege mulige forbedringsområder.
 • De studerende forventes at give mundtlig peerfeedback på fremlæggelser i øvelsesundervisning.
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende ét blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14051U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Gravsholt Busck   (3-7076714f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students