Aflyst Landskabsanalyse og -økologi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i en central analytisk tilgang til undersøgelse af landskabers struktur og funktioner som især anvendes til vurdering af landskabers habitatkvalitet. Gennem praktiske øvelser baseret på GIS og digital registerinformation og ud fra diskussion af centrale tekster belyses forskellige dimensioner af landskabsanalyse med henblik på naturbeskyttelse og habitatpleje i Danmark og udlandet. I kursets anden halvdel perspektiveres analyseresultaterne i forhold til central dansk og EU natur- og miljølovgivning samt praktiske erfaringer fra danske og udenlandske naturprojekter.

Engelsk titel

Landscape Analysis and Ecology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Drivkæfter bag landskabers natur- og habitatkvalitet
 • Processer og dynamik i udvalgte landskabstyper
 • Landskabsøkologiske processer og funktioner
 • Central dansk og EU lovgivning på natur- og miljøområdet
 • Kilder, databaser og registre til rumlig landskabsanalyser
 • Centrale aktører i natur- og landskabsforvaltning


Færdigheder:

 • Analysere forskellige landskabers dynamik og habitatkvalitet.
 • Redegøre for hvorledes processer på forskellige tids- og rumlige skalaer interagerer i forskellige landskabstyper .
 • Redegøre for centrale aktører i dansk arealforvaltning og naturpleje.
 • Redegøre for potentielle konflikter og løsningsmodeller for naturpleje på offentlige og private arealer.

 

Kompetencer:

 • Vurdere og analysere forskellige typer af landskabers strukturer og funktioner i et naturforvaltningsperspektiv.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve er med 24 timers forberedelse. Den studerende trækker et spørgsmål på baggrund af hvilket der holdes et oplæg og efterfølgende eksamineres i spørgsmål og pensum.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Der må benyttes hjælpemidler under de 24 timers forberedelse, men ikke til selve eksamen.  

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14037U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Bech Pilgaard Kristensen   (2-7971466f6d7434717b346a71)
Gemt den 05-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students