Klassifikation af rumlige data

Kursusindhold

Dette kursus introducerer teoretiske og metodologiske aspekter af klassifikations systemer baseret på satellit billeder eller anden rumlig data som tematiske kort eller register data. Gængse veletablerede arealanvendelses klassifikations systemer bliver præsenteret og deres anvendelighed i forhold til en given problemstilling bliver diskuteret. Forskellige klassifikations metoder vil blive gennemgået med fokus på klassifikation af natur ressourcer (f.eks usuperviseret og superviseret klassifikation, ikke-parametrisk klassifikation og objekt baseret segmentering). Styrker/svagheder ved klassifikations metoder i forhold til hvilken overflade type/brug der ønskes klassificeret bliver diskuteret. Klassifikationer vil blive udført på rumlige data igennem kurset, men metodernes relevans for andre data typer (f.eks. befolknings opgørelser) vil blive diskuteret/inddraget.

Kurset er sammensat af en blanding af forelæsninger, praktiske øvelser og studenterpræsentationer af analyser baseret på forskellige klassifikations metoder. Hovedfokus vil være på metodologiske aspekter og aktiv deltagelse i diskussioner fra de studerende er væsentlig. En opgave der har til formål at sammenligne to (eller flere) klassifikations metoder vil danne basis for en mundtlig eksamen.

Engelsk titel

Classification of Spatial Data

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden
Geoinformatik, klassifikationssystemer, etablerede internationale klassifikationssystemer, klassifikationssoftware. Arealdække, arealanvendelse, remote sensing, GIS

Færdigheder

 • Kende og beskrive forskellige klassifikationssystemer
 • Beskrive forskelle på en række superviserede og ikke-superviserede klassifikationsmetoder
 • Udføre klassifikation af digitale billeder
 • Anvende fagtermer relateret til digitale billeder, klassifikationsmetoder og klassifikationssystemer
 • Skelne mellem arealanvendelse og arealdække
   

Kompetencer

 • Vælge og anvende den bedst egnede klassifikations metode i forhold til en given problemstilling
 • Evaluere hvordan klassifikations systemer er konstrueret og hvordan disse kan blive brugt
 • Beskrive fordele og ulemper ved forskellige klassifikationssystemer
 • Vælge og anvende den bedst egnede klassifikationsmetode i forhold til en given problemstilling og tilgængelige data
 • Evaluere brugbarheden af en udført klassifikation

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon. Bemærk at kurset fortrinsvis undervises på engelsk.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14036U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
44
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Alexander Prishchepov   (4-717c80825079777e3e7b853e747b)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students