Innovation og entreprenørskab inden for idræt og ernæring

Kursusindhold

En stigende efterspørgsel og behov for innovative løsninger på samfundets udfordringer inden for idræts- og ernæringsområdet har skabt karrieremuligheder som involverer innovation og entreprenørskab. Kurset henvender sig til studerende uden forudgående kendskab til teorier og værktøjer forbundet med innovation og entreprenørskab.

De studerende skal på baggrund af interesser og kompetencer danne grupper, hvor de udvikler deres egen idé, der adresserer en udfordring inden for idræt og/eller ernæring. De studerende vil blive opfordret til at være opmærksomme på uløste problemer og nye muligheder i deres akademiske miljøer for at finde inspiration til udviklingen af en forretningsidé eller til arbejdet med social entreprenørskab rettet mod en aktuel samfundsmæssig udfordring f.eks. indenfor bæredygtighed og digitalisering.

Gennem kurset vil de studerende arbejde i disse grupper, hvor de sideløbende vil blive præsenteret for innovationsteorier- og styringsværktøjer til at udvikle deres idé. Dette danner grundlag for en gruppeopgave, som skal afleveres for at blive indstillet til eksamen.

Engelsk titel

Innovation and Entrepreneurship in Exercise, Sports and Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet
Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Målbeskrivelse

En iværksætterisk tankegang og evnen til at styre og støtte innovationsprocesser er afgørende for ny venture skabelse, men er også blevet en nøglekompetence i eksisterende private og offentlige organisationer. Formålet med kurset er at give studerende interesse i at udvikle deres egne ventures samt at stimulere iværksætter- og nyskabende aktiviteter inden for og uden for universitetet og i forskellige forretnings- og erhvervsmæssige sammenhænge. Det er målet at den studerende efter afslutning af kurset vil have opnået følgende:

Viden:

• Overblik over teorier og begreber indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab.

• Viden om vigtige personlige egenskaber hos succesfulde iværksættere samt om fundamentet for succesfuldt iværksætteri.

• Viden om forskellige typer innovation.

Færdigheder:

• Kunne arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab inden for idræt og ernæring i gruppearbejdet.

• Kunne formidle/pitche ideer til interessenter, herunder medstuderende og andre potentielle partnere.

• Kunne give og modtage feedback til idéudvikling.

• Kunne anvende relevante værktøjer til idéudvikling og projektstyring.

Kompetencer:

• Kunne anvende de praktiske og teoretiske værktøjer og tilgange, der læres i kurset, til at engagere sig i iværksætteraktiviteter i nye eller eksisterende private virksomheder, offentlige organisationer (herunder universiteter) eller ngo'er.

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde.

Litteratur oplyses på Absalon ved kursusstart.

Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min. inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig prøve uden forberedelse , hvor der eksamineres i innovation og entreprenørskabsemner relateret til litteratur og problemstillinger, der er arbejdet med i løbet af kurset, bl.a. i projektopgaven
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af projektopgave.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Kun projektopgaven og noter er tilladt ved den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Projektopgave kan genanvendes og den mundtlige eksamen gennemføres ved én studerende.

Ny projekt- eller individuel opgave afleveres 3 uger inden reeksamen og skal være godkendt inden eksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 136
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 31
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB21004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Teis Hansen   (11-7d6e727c37716a777c6e7749726f7b7837747e376d74)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students