Produktionsøkonomi

Kursusindhold

Kurset i produktionsøkonomi fokuserer på mikroøkonomien omkring produktion og optimering. Hovedspørgsmålet er hvordan produktionen bør optimeres i forhold til priser og restriktioner - både på kort og længere sigt. I forlængelse heraf bliver det muligt at analysere og forudsige virksomheders tilpasning til nye priser eller ændret regulering. På den måde åbnes døren også til diskussion af optimal regulering.

Kursets udgangspunkt er i høj grad teoretisk - men også med stor vægt på at relatere teorien til praktiske økonomiske problemstillinger. Ofte (men ikke altid) anvendes eksempler med udgangspunkt i landbruget. Derfor vil der også være problemstillinger, der peger i retning af miljø- og jordbrugspolitik. 

Kurset kan groft opdeles i 3 temaer.

1) Klassisk teoretisk produktionsøkonomi. Nøgleord: Optimering af input og output, efterspørgselsfunktioner, teknologimængde, produktivitet, begrænsninger og skyggepriser.

2) Tilpasning af produktion på længere sigt. Nøgleord: Størrelsesøkonomi, teknologiændringer, transaktionsomkostningsteori og kapitalisering.

3) Produktionsbeslutninger under usikkerhed. Nøgleord: Risikoaversion, forventet nytte, tilstandsbetingede præferencer samt introduktion til psykologi og økonomi.

Ambitionsniveuat hos kursusansvarlig er højt og både undervisningsform og afleveringsopgaver stiller store krav til de studerende undervejs.


Andet:
Dette kursus henvender sig såvel til studerende, der ønsker at specialisere sig i økonomi, som til studerende, der ønsker en lidt mere omfattende behandling af økonomiske problemstillinger knyttet til optimering af produktionen på en (jordbrugs)virksomhed. Viden om de produktionsøkonomiske sammenhænge er vigtig for alle kandidater, uanset om der sigtes på et job inden for private virksomheder, erhvervsorganisationer, centraladministrationen, politik, forskning eller rådgivning.

 

Engelsk titel

Production Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi

Målbeskrivelse

 

 

Kursets målsætning er, at de studerende skal lære at formulere de økonomiske problemer, der er knyttet til en virksomheds løbende produktion samt at angive optimale løsninger herpå. Et væsentligt udgangspunkt for at de studerende er i stand til dette, er at de bliver introduceret til formulering af modeller og metoder, der kan danne grundlag for økonomisk analyse af virksomheders produktion.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Definere og beskrive produktionsfunktioner og de hertil hørende begreber, produktivitet, efficiens og teknologiske ændringer
- Beskrive kriterier for profitmaksimering og omkostningsminimering, grafisk og matematisk
- Beskrive sammenhængen mellem virksomhedens omkostningsfunktion og virksomhedens og markedets udbudsfunktion
- Beskrive økonomiske principper for kombination af flere produktionsfaktorer og flere produkter
- Karakterisere alternative mekanismer for regulering af produktion og ressourceanvendelse
- Definere og beskrive skyggerpriser
- Karakterisere en virksomheds størrelse og beskrive sammenhænge mellem virksomhedens størrelse og omkostninger
- Forstå de grundlæggende mekanismer i transaktionsomkostningsteori
- Beskrive de kræfter, der påvirker et erhvervs strukturudvikling
- Beskrive årsager til usikkerhed i landbruget
- Beskrive statistiske mål for usikkerhed
- Beskrive teori om forventet nytte
- Beskrive mulige redskaber for risikostyring


Færdigheder:
- Optimere ressourceanvendelse under forskellige markedsformer
- Optimere ressourceanvendelse af flere input og til forskellige output
- Optimere ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger
- Karakterisere og udlede efterspørgselsfunktioner for inputfaktorer
- Udlede virksomhedens udbudsfunktion
- Anvende forståelse af størrelsesøkonomi til virkelighedsnære problemstillinger
- Demonstrere muligheder for at planlægge og træffe beslutninger under usikkerhed
- Demonstrere opgørelsen af værdi af information under usikkerhed

Kompetencer:
- Anvende økonomisk teori til at forklare principper for virksomheders økonomiske optimering af produktion
- Analysere konsekvenser af ændringer i priser på input og output
- Analysere konsekvenser af regulering

 

 

Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres som led i eksamen. Disse skal udfærdiges individuelt, men gruppearbejde kan indgå i processen.

 

 

Rasmussen, Svend (2013): Production Economics. The basic theory of production optimisation. 2nd ed., Springer Verlag, Heidelberg.

Supplerende litteratur der oplaodes på Absalon

 

 

Kursus svarende til LOJB10259 Mikroøkonomi

Skriftlig
Individuel

Feedback på afleveringsopgaver

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, i løbet af kurset
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
I den samlede karakter vægtes afleveringer med 33% og sluteksamen med 67%.
Karakteren fastsættes som et vægtet gennemsnit af prøverne. Man består, hvis den vægtede karakter er bestået.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Ved reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination. 20 min forberedelse, 20 min eksamen, alle hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Kursets målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Øvelser
 • 36
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB14012U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens-Martin Roikjer Bramsen   (5-7c7780857f527b788481407d8740767d)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students