Investering og Finansiering

Kursusindhold

 • Investeringsbeslutninger og tidspræferencer
 • Generelt om renter og rentesregning
 • Fastlæggelse af kalkulationsrenten
 • Investeringskalkuler. Alternative metoder til rentabilitetsberegning
 • Investeringsplanlægning under hensyntagen til inflation og skat
 • Vurdering af investeringsalternativer
 • Porteføljeteori
 • CAPM
 • Risikovurdering
 • Kapitalstruktur
 • Vurdering af finansieringsalternativer
 • Indsigt i anvendelsesområder for fagets teori og metoder i praksis for virksomheder er central, men også for samfundets vurderinger af politiske reguleringsinstrumenter og tiltag fx indenfor miljø, landbrug, klima.
   

 

Engelsk titel

Investment and Finance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at kvalificere den studerende til at kunne gennemføre investerings- og finansieringsbeslutninger.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Udvise kendskab til forskellige metoder til rentabilitetsberegninger
 • Udvise kendskab til aktuelle kalkuleværktøjer
 • Udvise indblik i centrale parametre ved valg af finansiering
 • Udvise indblik i praktisk investeringsplanlægning.Færdigheder:

 • Anvende de forskellige metoder til rentabilitetsberegning
 • Opstille forudsætningerne for investeringsberegninger
 • Udarbejde investeringskalkuler under hensyntagen til inflation og skat
 • Beregne den effektive rente såvel før- som efter skat.
 • Håndtere og undersøge digitale data som grundlag for beregningerne

 

Kompetencer:

 • Kan omsætte teoretiske nøglebegreber til praksis
 • Analysere og vurdere investeringer og finansierings indvirkning på virksomhedens totaløkonomi (resultat og likviditet).

 

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, understøttet af øvelser, hvor de studerende får mulighed for at anvende teorien på praktiske problemstillinger. Ud over de mere generelle øvelsesopgaver, vil der være 3 afleveringsopgaver.

Vi anvender denne lærebog i kurset:

Jonathan Berk, Peter DeMarzo: Corporate Finance, Global Edition 5 ed. 2019

 

Det anbefales, at studerende har et basalt kendskab til mikroøkonomi. F.eks. Indledende økonomi, Mikroøkonomi eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback foregår i øvelserne, og særligt omkring de obligatoriske afleveringsopgaver, der skal godkendes for adgang til eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af 2 ud af 3 afleveringsopgaver, der afleveres ved aftalte deadlines tilpasset forløbet og genafleveres efter individuel feedback.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Hvis den studerende ikke har fået godkendt to opgaver, skal der afleveres to opgaver senest tre uger inden reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.

Hvis eksamen er mundtlig udleveres et sæt mulige spørgsmål inden eksamensperioden, der dækker pensum. Den studerende forbereder sig på alle spørgsmål. Den studerende trækker ved fremmøde til eksamenstidspunkt ét spørgsmål, og efter et par minutters refleksion starter den studerende en fremlæggelse, der adresserer spørgsmålet. Under fremlæggelsen stiller censor og eksaminator spørgsmål og indgår i en dialog med den studerende. Den samlede eksamen tager 20-25 minutter.

Kriterier for bedømmelse

Fuld opnåelse af målbeskrivelsen for kurset vil udløse karakteren 12.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB14008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Bo Jellesmark Thorsen   (3-6a727c48716e7a7736737d366c73)
 • Sigrid Denver   (2-7a6b47706d797635727c356b72)
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students