Introduktion til erhvervsøkonomi

Kursusindhold

Kurset omfatter introduktion til:

-          Virksomheden og dens omgivelser (virksomhedens mål og handlinger; virksomheden som et åbent system; virksomhedens rammevilkår)

-          Virksomhedens regnskab (resultatopgørelse og balance; eksterne krav til regnskabet)

-          Simple LP-modeller og begrænsninger

-          Omkostningsteori (produktionsfunktionen; , forskellige omkostningsbegreber og deres sammenhænge )

-          Afsætningsteori (fulkommen konkurrence; monopoler og monopolistisk konkurrence; andre markedsformer)

-          Investering og finansiering (rentesregning; investeringsberegninger og valg mellem investeringer; finansiering og låneformer; valg af finansiering)

Engelsk titel

Introduction to Business Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Målbeskrivelse

Kursets målsætning er at introducere de vigtigste områder af erhvervsøkonomien, således den studerende bliver i stand til at forstå virksomhedernes økonomiske mål og handlinger i forskellige beslutningssituationer.

Kurset er et introduktionsfag som tilbydes alle studieretninger på Science.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

-          Beskrive virksomheden som et økonomisk system

-          Identificere regnskabets væsentligste formål og principper

-          Definere centrale omkostningsbegreber

-          Beskrive alternative konkurrence- og markedsformer

-          Definere grundprincipper omkring investering og finansiering   

Færdigheder:

-          Vurdere virksomhedens rammevilkår

-          Opstille et simpelt regnskab

-          Forklare sammenhængene mellem forskellige omkostningstyper

-          Sammenligne fuldkommen konkurrence med andre     
           konkurrenceformer

-          Udarbejde en investeringskalkule

-          Vurdere forskellige finansieringsformer

Kompetencer

-          Diskutere valg af beregningsmodel og -principper

-          Evaluere investerings- og finansieringsberegninger

-          Perspektivere betydningen af virksomhedsøkonomiske analyser

 

Kurset er baseret på forelæsninger, gæsteforelæsninger, praktiske øvelser og konkrete cases, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med de præsenterede teorier, metoder og problemstillinger. Øvelserne og casene relateres til de særlige forhold, der gør sig gældende i små og mellemstore virksomheder inden for fødevare- og biotekområdet. Der benyttes forskellige IT-værktøjer i undervisningen.

Den endelige kursuslitteratur oplyses ved kursets begyndelse og vil blive offentliggjort på absalon.

 

Kurset kan ikke følges af Jordbrugsøkonomer og Naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende mundtlig og skriftlig gennemgang af øvelser

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination (20 minutters eksamination samt 20 min. forberedelse med alle hjælpemidler).

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Praktiske øvelser
 • 72
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB13006U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Søren Marcus Pedersen   (6-7468796a7c7a47706d797635727c356b72)
 • Tove Christensen   (4-79747b6a456e6b777433707a336970)
Underviser

Søren Marcus Pedersen

Tove Christensen

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students