Idræt, politik og velfærd

Kursusindhold

 • Teorier og empiriske undersøgelser af den moderne velfærdsstat – historisk og sociologisk
 • Konkrete analyser af idrættens forandrede rolle mellem stat, marked, civil samfund og frivillig sektor
 • Teorier om idrætten og den frivillige sektor i Danmark
 • Teorier om velfærdsstaten og kommunerne
Engelsk titel

Sport and Welfare Policy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:
At de studerende har viden om den sociologiske forskning i den danske idrætsmodel
At de studerende har viden om forskning i velfærdspolitik og idræt mellem stat, marked og civil samfund
At de studerende med denne viden kan reflektere over idrættens nuværende rolle mellem demokrati, sundhed og kommercialisering og identificere aktuelle politiske og videnskabelige problemstillinger
Have viden om hvordan stat, kommuner og idrætsorganisationerne anvender idræt/fysisk aktivitet i deres politiske strategier og praksis

At de studerende skal have viden om hvordan idrættens organisationer og kommunerne arbejder politisk med FN´s bæredygtighedsmål.

Færdigheder:
Skal gennem den teoretiske viden og de empiriske analyser af idrætten kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller
Skal opnå såvel analytiske som idrætssocioglogiske færdigheder der kan anvendes som konsulenter i organisationer og kommuner på det idrætspolitiske område

Kompetencer:
Skal kunne styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer i idrættens organisationer og de kommunale forvaltninger både på det idrætspolitiske og det sundhedspolitiske område.
De studerende skal kunne arbejde som idrætskonsulenter i idrættens organisationer og foreninger samt i de kommunale forvaltninger med idræt som velfærdspolitisk middel.

 

Forelæsninger, workshops, studenterfremlæggelser og gæstelærere.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Det anbefales at de studerende har kurser i Kvalitative og Kvantitative metoder.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min inkl. votering
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen (30 min. inkl. votering) på baggrund af synopsis, som kan skrives af 2 studerende sammen, og det er muligt at gå til mundtligt forsvar sammen. Ved gruppeeksamen udvides det mundtlige forsvar med 10 minutter.
Synopsis (maksimum 4 sider og 6 sider, hvis to skriver sammen) med selvvalgt problemformulering.
Problemformuleringen i synopsis skal godkendes af den kursusansvarlige senest inden sidste undervisningstime.
Krav til indstilling til eksamen

At synopsis med accepteret problemformulering er afleveret rettidigt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Synopsis må medbringes - ingen øvrige hjælpemidler tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.
Indstillingskravet skal opfyldes inden reeksamen.
Synopsis afleveres og godkendes af kursusansvarlige senest to uger inden reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIDK11003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A1
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Laila Ottesen   (8-74777c7c6d7b6d7648766d807b36737d366c73)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students