Coaching og teamudvikling (T-Coach)

Kursusindhold

 • Coaching i forskning og praksis
 • Coachroller og -opgaver
 • Spørgeteknikker 
 • Forskellige teoretiske og metodiske tilgange til coaching
 • Forskellige perspektiver på og tilgange til teamudvikling
Engelsk titel

Coaching and Team Development (T-Coach)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden

 • Udvikle forståelse for og viden om coachingbegrebet og de bagved liggende antagelser
 • Udvikle viden om forskellige teoretiske og metodiske tilgange til coaching
 • Udvikle viden om anvendelse af coaching i forskellige praksis sammenhænge
 • Udvikle viden om perspektiver på og tilgange til teamudvikling

Færdigheder

 • Kunne relatere teorier om coaching og teamudvikling til forskelligartede situationer og opgaver i hverdagen, idrætslivet og arbejdslivet
 • Tilegne sig erfaringer med coaching som et samtaleredskab i praksis, og udvikle færdigheder i forskellige spørgeteknikker og metodiske tilgange
 • Udvikle refleksionsevne og teori-praksiskobling i forhold til gennemførte coachingsessioner

Kompetencer

 • At være i stand til at relatere teorier og metodiske tilgange til forskellige kontekster, hvor coaching og teamudvikling kan være relevant
 • At være i stand til at koble teorier og metoder til praksis og anvende coachingteknikker i praksis på et basalt niveau
 • At udvikle kompetence til i konkrete sammenhænge at finde sin egen rolle i coaching og teamudvikling

Forelæsning, gruppeopgaver, parvis coaching, casetudier.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende giver hinanden gensidig feedback i træningsseancer, hvor der arbejdes med læring af forskelligartede færdigheder indenfor coaching. Underviseren giver mere overordnet feedback på holdet omkring metodiske læringspointer på baggrund af observationer og indtryk af træningsseancerne.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Prøveform
Mundtlig individuel eksamination af 30 minutters varighed inklusiv votering.
I løbet af kurset udarbejder den studerende 3 obligatoriske opgaver, som indgår i den studerendes portfolio.
Eksamen tager indledningsvist udgangspunkt i en af den studerendes portfoliopapirer, som den studerende kort præsenterer. Herefter diskuteres og perspektiveres dette i forhold til relevante teorier og metoder indenfor coaching og teamudvikling. Portfolie indgår ikke i bedømmelsen, men er alene til den studerendes støtte.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af 3 obligatoriske opgaver (portfolie)

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe papirerne i portfolioen i printet version til eksamen.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Manglende obligatoriske opgaver afleveres senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIDA04002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
45
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Troels Thorsteinsson   (2-63634f7d7487823d7a843d737a)
Gemt den 30-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students