Kystprocesser & -morfologi

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion i samspillet mellem dynamiske processer (bølger, strømme, havspejlsændringer, tidevand), sedimenttransport og geomorfologi i det kystnære miljø, og dermed en forståelse for forskellige kysttypers udvikling og dynamik.

En gennemgående del af kurset udgøres af konceptuelle morfodynamiske modeller, som beskriver morfologiske ændringer som respons på ændringer i de dominerende processer. Procesændringer afstedkommes typisk af eksterne påvirkninger, såsom klimaændringer (havspejlsændringer og ændringer i bølgeklimaet) samt menneskelig indgriben. Endelig vil kystbeskyttelsesmetoder til modvirkning af konsekvenser af klimaændringer blive gennemgået og diskuteret. 

Der vil blive afholdt en dagsekskursion til feltlokaliteter langs Nordsjællands kyst hvor bl.a. effekter af forskellige typer kystsikring og deres effekt vil blive demonstreret. Projekt Nordkystens Fremtid vil blive diskuteret.  

Engelsk titel

Coastal Processes & Coastal Morphology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Kystens morfodynamiske system, eksterne drivere, hydro- og aerodynamiske processer, bølgeteori, strømsystemer, sedimentdynamik og sedimenttransport, kystens morfologi, barrierekyster og klintekyster, havspejlsændringer, kysterosion, kystforvaltning og -beskyttelse.

Færdigheder:
 

 • Redegøre for og beregne bølgetransformationer fra dybt vand til brændingszonen.
 • Redegøre for de forskellige brændingsinducerede processer i littoralzonen, eksempelvis dannelsen af forskellige typer strømsystemer.
 • Forstå virkningen af de forskellige bølge- og strømtyper på sedimentmobilisering og sedimenttransport.
 • Redegøre for effekten af sedimenttransporten på strandplanets og forstrandens morfologiske udvikling.
 • Redegøre for morfodynamiske sammenhænge i kystzonen
 • Klassificere en given kyststrækning efter en konceptuel morfodynamisk model.
 • Redegøre for forskellige kysttypers respons på havspejlsændringer, ændrede stormfrekvenser samt ændringer i sedimentbudgettet.
 • Forstå de positive og negative konsekvenser af forskellige typer kystsikring.
   

Kompetencer:

Vurdere, analysere og udføre beregninger i forbindelse med kystmorfologiske problemstillinger

Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion.

Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Pensum: Masselink, Hughes & Knight: Introduction to Coastal Processes and Geomorphology. Hodder Education, 2nd edition 2011.

samt udvalgte tidsskriftartikler.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback fra lærer og medstuderende i forbindelse med skriftlige øvelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 159
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Ekskursioner
 • 12
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEA04084U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Aart Kroon   (2-6f794e77757c3c79833c7279)
Underviser

Mikkel Fruergaard

Gemt den 06-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students