Fødevarernes globale geografi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i den globale produktion og fordeling af fødevarer med fokus på regionale, agro-økologiske, miljømæssige, teknologiske og økonomiske aspekter af verdens fødevareforsyning og fødevaresikkerhed. Tekniske og organisatoriske aspekter af produktion og handel med fødevarer introduceres, herunder forskellige former for styring og koordinering i globale værdikæder. På kurset diskuteres fordele og ulemper ved forskellige teknologier, international fødevarehandel, scenarier for produktion og forbrug af fødevarer, samt bæredygtig udvikling inden for fødevaresektoren.

Engelsk titel

The Global Geography of Food

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Fødevareproduktion og -fordeling, fødevaresikkerhed, fødevaresuverænitet, global/regional udvikling i fødevareproduktion (herunder agroøkologiske, teknologiske og økonomiske forhold), forarbejdning og handel med fødevarer, fødevarestandarder og kvalitetskrav i globale værdikæder, fordele og ulemper ved teknologisk udvikling (f.eks. genmodificerede (GMO) afgrøder), husdyrproduktion, økologi, bæredygtig fødevareproduktion, miljøeffekter af fødevareproduktionen og fremtidige udfordringer for bæredygtig fødevareproduktion og -fordeling.

Færdigheder:
 

 • Redegøre for relevante teorier og begreber til at belyse fødevarernes globale geografi.
 • Beskrive og klassificere de vigtigste fødevareafgrøder og husdyr, deres globale fordeling, dyrkningsbetingelser, deres betydning for den globale fødevareforsyning og placering i den globale fødevarehandel.
 • Kortlægge de vigtigste aktører og reguleringsordninger i globale værdikæder for fødevarer.
 • Indsamle, behandle og formidle digitale data fra FAOSTAT.

 

Kompetencer:

 • Analysere og diskutere den globale fødevareforsyning og -fordeling ud fra teoretiske og empiriske analyser.
 • Vurdere fødevareforsyningens udvikling og de processer, der kendetegner overgangen fra subsistensproduktion til markeds- og industrielt orienteret fødevareproduktion.
 • Analysere og diskutere potentialer og begrænsninger ved teknologisk udvikling i fødevareproduktionen, herunder bl.a. brug af GMO og økologisk jordbrug.
 • Vurdere udfordringer og potentialer i fremtidens fødevareproduktion og -distribution.

 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 30 timer
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave er en 30 timers tag-med-hjem-opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 39
 • Ekskursioner
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEA04077U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ole Mertz   (2-716f426b6970306d7730666d)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students