Astrofysik og kosmologi

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en grundlæggende introduktion til astrofysik (stjerner, planetsystemer, galakser) og kosmologien (universet som helhed inkl. en diskussion af fysikkens standardmodel).

Engelsk titel

Astrophysics and Cosmology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik
Kandidatuddannelsen i fysik med sidefag

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset tilsigter, at den studerende:

 • Kan redegøre for opbygningen af solsystemet og dets komponenter
 • Kan redegøre for ligheder og forskelle mellem solsystemet og planetsystemer omkring andre stjerner.
 • Kan redegøre for stjerners egenskaber og centrale elementer i stjernedannelse og stjerneudvikling.
 • Kan redegøre for den overordnede struktur og dynamik af mælkevejen og andre galakser.
 • Kan redegøre for moderne kosmologiske modeller og evidensen, der støtter Big Bang teorien.
 • Har et overblik over de elementære partikler og kraftfelter i partikelfysikkens standardmodel.
 • Har et overblik over grundtrækkene i astronomiens samspil med den historiske, kulturelle og teknologiske udvikling

 

Viden
Der vil blive lagt vægt på at de studerende opnår en grundlæggende forståelse af den mest basale fysik (f.eks. tyngdekraften, elektromagnetisk stråling, energiproduktion ved kernefusion, o.s.v.) bag de mest centrale fænomener i astrofysikken, d.v.s. solen, solsystemet, andre stjerner, galakser og Universet som helhed.

Kompetencer

 • Kurset giver den studerende kompetence til yderligere studier inden for astrofysik, f.eks. gennem projekter eller videregående kurser.
 • Kurset vil træne de studerende i at formulere skriftlige besvarelser af astrofysiske opgaver.
 • Overordnet skal den studerende kunne redegøre i mundtlig og skriftlig form for fysikken i de astrofysiske og kosmologiske fænomener, der diskuteres i kurset.

Forelæsninger, regneøvelser og computerøvelser.
Kurset vil indeholde nogle korte og lidt længere projektforløb, hvor de studerende vil få brug for computere. Python eller lignende kan bruges til projekterne.

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

Ryden & Peterson, Foundations of astrophysics, Cambridge Univ. Press 2020.

Kurset forudsætter termodynamik og matematik fra første år af fysikuddannelsen eller tilsvarende, mens relevant atomfysik, kernefysik, partikelfysik etc. vil blive introduceret undervejs.

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NFYB16000U Astronomiens fundament. Du kan altså ikke kan tage NFYB21005U - Astrofysik og kosmologi, hvis du allerede har bestået NFYB16000U Astronomiens fundament.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NFYB16000U Astronomiens fundament uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NFYB21005U - Astrofysik og kosmologi. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering bestående af ca. tre afleveringsopgave-sæt og ca. fire obligatoriske øvelser, hvor der skal skrives en projektrapport. Det er obligatorisk at deltage i øvelserne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Re-eksamen foregår ved at aflevere skriftlige opgaver svarende til den løbende bedømmelse.

Der kan ikke ses bort fra krav om deltagelse i øvelser. Studerende der ikke opfylder kravet skal følge kurset igen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Praktiske øvelser
 • 31
 • Projektarbejde
 • 30
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB21005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Johan Peter Uldall Fynbo   (6-736f82776b7849776b7237747e376d74)
 • Kasper Elm Heintz   (8-6d676a676b70767c4270646b306d7730666d)
 • Uffe Gråe Jørgensen   (6-7e6f6f6e707349776b7237747e376d74)
Underviser

Johan Peter Uldall Fynbo
Kasper Elm Heintz
Uffe Gråe Jørgensen

Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students