Fødevarefysik

Kursusindhold

I kurset gennemgås grundlæggende teori for mekanik, hydromekanik, termodynamik og elektromagnetisk stråling. Der vises relevante anvendelser inden for disse hovedområder.

Mekanikdelen introducerer generelle begreber som kraft, bevægelsesmængde, kraftmoment, energi og effekt samt anvendelser inden for stoffers elasticitet (træk/tryk, bøjning, drejning) og bevægelse, herunder rotation.

Hydrodynamikdelen beskriver viskøse væskers og gassers strømning samt overfladespænding. Desuden gives der en introduktion til reologi.

Termodynamikken uddyber energi- og temperaturbegreberne og definerer entalpi, entropi og Gibbs' energi samt det kemiske potential. Derudover gennemgås faseovergange og varmetransport.

Elektromagnetisk stråling beskrives i forbindelse med varmetransport.

Engelsk titel

Food Physics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Kurset søger at give de studerende en grundlæggende forståelse for nogle af de fysiske love, som optræder senere i løbet af studiet i fødevarevidenskab samt kort introducere anvendelserne af de samme fysiske love i fødevarerelevante sammenhænge.

Når kurset er færdigt, kan den studerende:

Viden:
Redegøre for grundlæggende fysiske love, principper, begreber og metoder, indenfor de udvalgte emneområder, som er relevante for fødevarevidenskab.

Færdigheder:
Anvende og kombinere definitioner og formler fra de udvalgte emneområder samt udføre enkle beregninger (inkl. enheder).

Kompetencer:
Identificere og analysere fødevarerelevante fysiske problemstilinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner.

Forelæsninger og teoretiske (regne-)øvelser

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende mundtlig feedback ved de teoretiske øvelser i det omfang de studerende beder om det.

Der er desuden en prøveeksamen midtvejs i forløbet, hvor de studerende retter, kommenterer og giver karakter til hinandens opgavebesvarelser.

 

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve består af 4 opgaver med hver 4-5 delspørgsmål.
Alle delspørgsmål vægtes ligeligt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis 10 eller færre personer er meldt til reeksamen, vil denne blive afholdt som en 30 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelsestid med alle hjælpemidler undtagen computer.

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB14030U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Pól Martin Bendix   (6-747780767b8a5280747b407d8740767d)
Underviser

Jacob Kirkensgaard

Gemt den 12-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students