Elektromagnetisme og elektronik (NanoF2)

Kursusindhold

Kursets formål  er at indføre elektrodynamik, herunder den nødvendige matematik for at give et samlet billede af elektromagnetismen..

Coulombs lov, Ampere's lov, Introduktionsloven, Maxwell's forskydningsstrøm, Kirchoffs love, Ohm's lov, svingningskredse, elektromagnetisk stråling. Der lægges også vægt på forståelse af praktiske elektriske kredsløb.

Kurset skal ses i sammenhæng med Nano F1.

Engelsk titel

Electromagnetism and Electronics (NanoF2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Færdigheder

Den studerende gøres i stand til at:

 • beregne det elektriske felt i simple elektrostatiske systemer, som f.eks. en kondensator og en ladet kugle
 • beregne magnetfeltet i og rundt om simple elektriske kredsløbselementer, som f.eks. en spole
 • beregne det inducerede elektriske felt i et kredsløb som funktion af den magnetiske flux gennem kredsen
 • beregne strømme og spændinger i simple elektroniske kredsløb
 • kunne vælge værdier for induktans, modstand og kapacitans af de komponenter, der udgør en svingningskreds
 • kunne beskrive de elektriske og magnetiske felter i forbindelse med en plan elektromagnetisk bølge
 • kunne beregne lyshastigheden i et materiale med et givet brydningsindex

 

Viden

Den studerende opnår viden om forskellige elektromagnetiske love som Coulumbs lov, Amperes lov, Kirchoffs love, Ohms lov, og der bliver gennemgået emner som induktion, Maxwell forskydningsstrøm, svingningskredse og elektromagnetisk stråling.

 

Kompetencer

Kurset bygger videre på den studerendes viden om elektrostatik og udvider denne til en forståelse af elektromagnetismen. Den studerende opnår en baggrund for senere specialisering inden for en lang række fysiske eller kemiske emner.

Fælles projektvejledning med studenterfremlæggelser 2 timer om ugen.

Se Absalon for litteratur og undervisningsmateriale. Følgende titel kan tjene som eksempel på mulig anvendt litteratur. Young & Freedman: University Physics with Modern Physics.

Matematik og fysik svarende til de første tre blokke af bacheloruddannelsen i nanoscience

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ingen forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle laboratorie-eksperimenter dokumenteret ved godkendelse af laboratorie-journaler

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.


Hvis en studerende ikke har deltaget i laboratorie-eksperimenter kan vedkommende ikke tilmeldes re-eksamen, men må følge kurset næste år.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 184
 • Laboratorie
 • 8
 • Vejledning
 • 14
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB10018U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
Tidspunkter aftales mellem underviser og studerende.
Kapacitet
5 (vejledende antal - der er plads til alle som har brug for at følge projektversionen i 2023/24).

I 2023/24 udbydes kurset i en projektversion, som kun kan tilmeldes af de studerende, for hvem kurset er obligatorisk, og som ikke tidligere har bestået indstillingskrav og kan gå til reeksamen.
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Bo Madsen   (8-70657064677668714371656c316e7831676e)
Gemt den 15-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students