Kvantemekanik 2 (KM2)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på Kvantemekanik 1, KM1. De to kurser giver en samlet introduktion til kvantemekanikkens ideer, metoder og anvendelser samt giver de studerende teknikker til løsning af enkle kvantemekaniske problemstillinger. Kurset inddrager eksempler fra forskellige fysiske systemer, hvor kvantemekanikken spiller en afgørende rolle.

Engelsk titel

Quantum Mechanics 2 (KM2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset tilsigter, at den studerende kan:

 • Opskrive og løse Schrödinger-ligningen for bundne og ubundne tilstande i forskellige potentialer, herunder hydrogen atomet.
 • Anvende approksimationsmetoder (variationsmetoden, perturbations teori) til løsning af lettere, men realistiske kvantemekaniske problemer.
 • Anvende flerpartikel tilstande.
 • Benytte tidsafhængig perturbationsteori.
 • Beskrive stofs opbygning, herunder faste stoffer, molekyler og atomer
 • Forstå og anvende simple symmetriargumenter i kvantemekanik.

 

Viden
Den studerende vil få udvidet forståelsen af spin, baneimpulsmoment og brintatomet, samt opnå viden om kvantemekaniske symmetrioperationer, variationsprincippet, tidsafhængig og tidsuafhængig perturbation samt anvendelser af disse. Den studerende opnår også kendskab til stofs opbygning, herunder faste stoffer, molekyler og atomer.

Kompetencer
En aktivt deltagende studerende vil kunne håndtere grundlæggende kvantemekaniske teknikker og få indsigt i mere avancerede løsningsstrategier. Specielt opnås fortrolighed med metoder til at finde approksimative løsninger til Schrödinger-ligningen.

Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, samt supplerende noter.

Kendskab til indledende kvantemekanik, elektromagnetisme, og klassisk mekanik.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 91
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 14
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFYB10010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Søndberg Sørensen   (15-6471676875763176727568717668714371656c316e7831676e)
Underviser

Anders Sørensen
Jason Koskinen (lab coordinator)

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students