Grundlæggende celle- og molekylærbiologi

Kursusindhold

I kurset gennemgås den prokaryote og eukaryote celles opbygning, membranstruktur og transport, inter- og intracellulær signalering, exo- og endocytose, Mendels love, molekylær genetik, kromosomer, DNA, RNA, gener, replikation, transskription, translation, mutationer og epigenetik ligesom basale begreber ift. cellens metabolisme og energigenerering introduceres.

Engelsk titel

Basic Cell and Molecular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden indenfor celle- og molekylærbiologi med relevans for mikrobiologi, biokemi, ernæring, fysisk aktivitet og sundhed.

Når kurset er gennemført forventes de studerende at kunne:

Viden:

 • Udtrykke viden om prokaryote celler
 • Udtrykke viden om eukaryote (gær og mammale) celler
 • Udtrykke viden om genetik
 • Forstå cellemembranens opbygning og transport
 • Forstå opbygning og informationsvideregivelse fra arvematerialet, herunder grundlæggende forståelse af replikation, transskription og translation
 • Forstå grundlæggende aspekter af cellesignalering, metabolisme og energigenerering


Færdigheder:

 • Anvende databaser med relevans for celle- og molekylærbiologi
 • Demonstrere basale molekylær- og cellebiologiske laboratorieteknikker
 • Analysere og vurdere data fra molekylære og cellebiologiske studier


Kompetencer:

 • Diskutere og formidle celle- og molekylærbiologisk viden med relevans for fødevarer, biokemi og ernæring i forhold til sundhed
 • Diskutere basale molekylærbiologiske problemstillinger indenfor sundhed

Forelæsninger, kollokvier, teoretiske og praktiske øvelser (inkl. PC og i begrænset omfang laboratorie-øvelser)

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Eksempler på kursuslitteratur:

Alberts et al. "Essential Cell Biology",

"Brock Biology of Microorganisms" 

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives mundtlig, kollektiv feedback i forbindelse med dels mindre tests og opgaver i forbindelse med undervisningen samt i forbindelse med prøveeksamen (gennemgang af tidligere eksamenssæt, som de studerende har udført i forbindelse med undervisningen). Endvidere gives kollektiv feedback på laboratorieøvelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamenssættet består typisk af 20-25 opgaver. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 55
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Teoretiske øvelser
 • 44
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFOB15007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
120
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Dennis Sandris Nielsen   (2-67714369727267316e7831676e)
  Primær kursusansvarlig
 • Thomas Elbenhardt Jensen   (8-7d6e736e777c6e7749776e817c37747e376d74)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students