Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG)

Kursusindhold

For at opnå undervisningskompetence i de naturvidenskabelige fag i gymnasieskolen er der krav om kompetencer i fagdidaktik. Kurset opfylder kravet om fagdidaktik, og gymnasieundervisning bruges derfor som gennemgående eksempel. Kurset giver desuden en generel indføring i matematik- og naturfagsdidaktik, som er anvendelig på alle uddannelsestrin.

Kurset er opbygget omkring 5 temaer:

 • Begrundelser og læreplaner
 • Teorier om læring og undervisning
 • Faglige analyser
 • Arbejdsformer, herunder praktisk arbejde (laboratorie/feltarbejde)
 • Evaluering
Engelsk titel

Fundamentals of the Didatics of Science and Mathematics (DidG)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
MSc Programme in Computer Science with a minor subject
MSc Programme in Physics with a minor Subject

Målbeskrivelse

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes du at kunne:

 • Analysere begrundelser og målbeskrivelser i officielle retningslinjer for undervisning.
 • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale.
 • Skitsere korte undervisningsforløb, den studerende skal specielt kunne: designe, undervise i og analysere konkrete elevaktiviteter samt begrunde valg af arbejds- og evalueringsformer.
 • Analysere, vurdere og fremme faglig deltagelse.


Færdigheder:
Du vil udvikle færdigheder der gør, at du kan anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk og fagdidaktisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

Viden 
Du vil opnå viden om fagdidaktisk litteratur, begreber og metoder som angivet under undervisningsmaterialer.

Ca. 8 timers øvelser samt 2 timers efterlæsning pr. uge

Hvis du vil orientere dig i den type materiale som vi anvender på kurset kan du kigge i: Carl Winsløw: Didaktiske Elementer og Jens Dolin m. fl.: Gymnasiepædagogik, en grundbog.

For aktuelt kursusmateriale, se Absalon.

Bestået kurser på mindst bachelorniveau svarende til mindst 60 ECTS

Deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) må påregnes. Kurset kan derfor ikke tages udelukkende som langdistancekursus, og studerende, som har vanskeligt ved at leve op til dette krav, skal kontakte kursusansvarlig inden tilmelding for at høre om alternative muligheder for deltagelse.

Dette kursus er forudsætning for kurset Advanced Course in Science Teaching, der indgår i sidefagsspecialiseringerne på fysik, kemi, geografi og geoinformatik og biologi.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig feedback på hver af de 5 temaopgaver, i form af peer review og/eller underviserfeedback på mulige forbedringer i opgaven og fremadrettet.

Mundtlig feedback midtvejs i skriveprocessen og på undervisningsøvelser.

Løbende feedback på de studerendes idéer i arbejdsgrupperne.

Feedback i klassetimer og forelæsninger ved brug af interaktive platforme, fx Socrative

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Prøven har 30 minutters forberedelse. Ved eksamen trækkes én af de fem opgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for deltagelse i den afsluttende prøve, at den studerende har afleveret 5 opgaver samt deltaget i et til hvert kursus nærmere angivet antal undervisningsgange, hvor de studerende afprøver undervisningsrollen og sætter deres fag i relation til andre fag.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær. Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt inden eksamen skal kurset følges igen.

 

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDIA10001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Møller Madsen   (8-727373676a796b74466f746a34717b346a71)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students