Sundheds-it infrastruktur

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende viden omkring komplekse tekniske og organisatoriske sammenhænge i sundheds-it infrastrukturer. Kurset fokuserer på samspillet mellem system- og informationsarkitektur, den kliniske praksis og de organisatoriske rammer for anvendelsen og udviklingen af sundheds-it infrastrukturer. På kurset opnås en grundlæggende forståelse for sociotekniske infrastrukturers betydning  for udvikling og videreudvikling af sundheds-it systemer. Gennem introduktion til forskellige teoretiske perspektiver sættes de studerende i stand til at analysere og vurdere sundheds-it infrastrukturer.

Engelsk titel

Health Information Infrastructures

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne:


Viden

 • redegøre for de grundlæggende elementer i sundheds-it infrastrukturer og deres indbyrdes sammenhænge
 • redegøre for teoretiske begreber til analyse af sundheds-it infrastrukturer
 • redegøre for sundheds-it infrastrukturers betydning for forskellige dele af sundhedsvæsenet 
 • redegøre for sundheds-it infrastrukturers betydning for udvikling og videreudvikling af sundheds-it systemer

 

Færdigheder

 • analysere og evaluere opbygningen af konkrete sundheds-it infrastrukturer 
 • analysere muligheder og barrierer for videreudvikling af disse infrastrukturer
 • foreslå og vurdere relevante videreudviklingsstrategier under hensyntagen til fx tekniske og organisatoriske rammer

 

Kompetencer

 • anvende teoretiske begreber og modeller til analyse af konkrete sundheds-it infrastrukturer

Forelæsninger, læsning af udvalgt litteratur, studerendes oplæg, workshops og gruppeopgaver.
Al databehandling på kurset vil foregå i henhold til KUs gældende regler for datasikkerhed og fortrolighed.

Udvalgte akademiske artikler, kapitler fra bøger og relevant materiale fra offentlige og private sundhedsaktører.

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BSc-uddannelse.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftligt individuel opgave:
Den individuelle opgave udleveres i slutningen af kurset og afleveres inden udgangen af maj måned.
Opgaven afleveres som en rapport og har et omfang svarende til min. 10 maks. 15 normalsider samt maks. 5 sider bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere fuld opfyldelse af målbeskrivelsen for kurset

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 26
 • Projektarbejde
 • 80
 • Eksamen
 • 43
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAK18002U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
C2
Onsdag kl 13.15-17.00
Kapacitet
60 studerende
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Tariq Osman Andersen   (5-84718279815074793e7b853e747b)
Kurset afholdes af Datalogisk institut, DIKU
Underviser

Henriette Mabeck (shj451)

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students