Makroøkonomi A (MakØkA)

Kursusindhold

Kurset omhandler makroøkonomisk teori og empiri for det lange sigt.

Computeren integreres gennem numeriske modelløsningsmetoder.

Først introduceres makroøkonomi generelt, den teoretiske sondring mellem makroteori for det lange og det korte sigt præsenteres og diskuteres, og de vigtigste stiliserede makroøkonomiske fakta for det lange sigt (om vækst og velstand) præsenteres.

Dernæst behandles makroteori og -empiri for det lange sigt med et særligt fokus på varianter af Solow-modellen.

Engelsk titel

Macro Economics A (MakØkA)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
 

Målbeskrivelse

Viden om

 • Sondringen mellem makro for hhv. langt og kort sigt
 • Vigtige empiriske “stiliserede fakta” om de langsigtede bevægelser i centrale makroøkonomiske variable inden for økonomisk vækst
 • Udvalgte vækst-teoretiske modeller i lyset af ovennævnte ”stiliserede fakta”
 • Disse modellers empiriske plausibilitet

 

Færdigheder i at

 • Kunne analysere og anvende varianter af Solow-vækstmodellen
 • Anvende de metoder og teorier, der gennemgås i kurset; herunder ud fra et empirisk materiale og/eller en makroøkonomisk model kunne uddrage, forklare og perspektivere, hvad dette og/eller denne fundamentalt siger om de overordnede langsigtede makroøkonomiske sammenhænge og på hvilken måde empiri og model kan belyse hinanden og kunne formidle resultaterne
 • Anvende en makroøkonomisk model i de dimensioner, der kendes fra kurset herunder til analyse af økonomisk strukturpolitik under inddragelse af de metoder, kurset præsenterer; dvs. kunne uddrage, begrunde og vurdere hvad modellen siger om de langsigtede makroøkonomiske sammenhænge og effekterne af strukturpolitik og kunne formidle resultaterne
 • Anvende en kendt teoretisk model på et kendt empirisk materiale og på baggrund heraf kunne vurdere modellen og begrunde og perspektivere sammenhængen mellem teori og empiri og kunne formidle resultaterne

 

Kompetencer til

Vigtige kompetencer, der begyndende skal erhverves i dette kursus er:

 • Selvstændigt at opstille og analysere vha. analytiske og numeriske metoder af formelle, makroøkonomiske langsigtsmodeller, som af type er kendt fra faget, men som kan være videreudviklinger og variationer heraf. En del af denne kundskab består i en verbal formidling af en forståelse af modellernes egenskaber.
 • Selvstændigt at kunne koble teori og empiri, så et empirisk materiale kan tilvejebringes og analyseres på en måde, der er afklarende i forhold til teorien. Igen er verbal formidling af de konklusioner, der kan drages ud af samspillet mellem teori og empiri, en vigtig del af den beskrevne kompetence.
 • At kunne tage udgangspunkt i et makroøkonomisk problem og herudfra bedømme og tage stilling til, hvilke teoretiske modeller og hvilken empiri, der hensigtsmæssigt kan inddrages i en analyse af problemet. Herved vil den studerende begyndende opnå kompetencer, der kan bruges ved udarbejdelse af B.Sc.-projektet og ved faktisk økonomisk analyse i eksempelvis ministerier og organisationer.
 • Præcist og forståeligt kunne formidle indholdet af den nævnte slags selvstændige makroøkonomiske analyser

Forelæsninger og øvelser.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

Eksempelvis kunne følgende bøger indgå i pensum:

1) Peter Birch Sørensen and Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles, seneste udgave.

Introduktion til Økonomi, Matematisk Analyse, Mikroøkonomi A, Grundlæggende Statistik og Sandsynlighedsregning samt Økonometri A.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af 1 obligatorisk opgave, der skal afleveres og godkendes for at kvalificere sig til eksamen senest 3 uger før eksamensugen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær.

Kvalifikation til deltagelse i reeksamen opnås ved genaflevering af den obligatoriske opgave senest 3 uger før reeksamen, således at samme krav som for deltagelse ved ordinær eksamen opfyldes.

Såfremt der er 10 eller færre tilmeldte vil reeksamen blive afholdt som en mundtlig prøve (30 min. inkl. votering) med forberedelse (30 min) med skriftlige hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 132
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB20007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marc Klemp   (10-776b7c6d3875766f777a4a6f6d797838757f386e75)
Gemt den 20-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students