Softwareudvikling (SU)

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til fundamentale teknikker og værktøjer indenfor softwareudvikling. Emnerne i kurset inkluderer værktøjer, miljøer og metoder til udvikling, kvalitetssikring og vedligeholdelse af software, samt brug af komponenter, biblioteker og frameworks. Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende i grupper udvikler en realistisk slutbrugerapplikation med givne krav under anvendelse af teknikker og værktøjer fra kurset.

Engelsk titel

Software Development (SU)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Målbeskrivelse

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til at udvikle større slutbrugerapplikationer i mindre projektgrupper. Efter kurset forventes de studerende at have:

Viden om

 • værktøjer til applikationsudvikling inklusive integrerede programmeringsmiljøer, konfigurationsstyringsværktøjer og værktøjer til automatisering

 • softwaredesign (inklusiv modularitet, mønstre og arkitektur)

 • softwarekonstruktion (inklusiv god udviklingspraksis)

 • verifikation og validering (inklusiv review, test og analyse)

Færdigheder i at

 • programmere en slutbrugerapplikation i et givet udviklingsmilljø

 • beskrive og dokumentere krav for, samt design og konstruktion af, en applikation

 • designe en applikation, så den opfylder givne krav

 • verificere og validere, at en applikation opfylder et design

 • anvende eksisterende biblioteker og komponenter til at udvikle en applikation

 • anvende værktøjer til applikationsprogrammering

Kompetencer til at

 • samarbejde struktureret omkring softwareudvikling i en gruppe

 • konstruere en applikation ud fra et design

 • lære at anvende nye biblioteker og komponenter

Individuelle afleveringsopgaver, projektarbejde, holdundervisning, forelæsninger, workshop(s).

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Grundlæggende kendskab til:
programmering svarende til kurset Programmering og Problemløsning (PoP);
vektorer i 3D svarende til Matematik A på gymnasieniveau;
diskret matematik grundlæggende algoritmer og datastrukturer svarende kurset Diskret Matematik og Algoritmer (DMA).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve er individuel med udgangspunkt i gruppens afleverede skriftlige rapport og softwarearkiv.

Den består af et oplæg med udgangspunkt i de individuelle bidrag til projektarbejdet på maks. 10 minutter med hjælpemidler (medbring egen bærbar), samt efterfølgende spørgsmål, som kan dække hele kursets pensum.
Krav til indstilling til eksamen

Kurset inkluderer et gruppebaseret softwareudviklingsprojekt. Idet samarbejde er del af læringsmålene, skal grupper bestå af 3-4 personer. Der gives kun i usædvanlige tilfælde tilladelse til andre gruppestørrelser.

For at kvalificere sig til eksamen skal gruppens udviklede software, inklusiv påkrævet dokumentation, reviews, tests og en skriftlig rapport, der beskriver softwaren og dens udvikling, være afleveret (efter nærmere anvisning i et skybaseret softwarearkivsystem såsom GitHub) senest to uger før den mundtlige eksamen.

Derudover skal man opnå 80% af de mulige point i individuelle og gruppebaserede afleveringsopgaver med afleveringsfrist hver eller hveranden uge. Afleveringsopgaverne kan indeholde både teoretiske og programmeringsopgaver.

Detaljer om afleveringsopgaver, herunder tidsfrister og pointsætning, vil blive offentliggjort ved kursusstart.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen har den samme eksamensform som den ordinære eksamen.

Studerende, der ikke er kvalificeret til den ordinære eksamen, kan opnå kvalificering til reeksamen ved at aflevere eventuelt manglende løsninger til obligatoriske afleveringsopgaver samt en individuel programmerings- og rapportopgave, der er offentliggjort efter den ordinære eksamen og i omfang svarer til et gennemsnitligt individuelt bidrag til den ordinære eksamen. 
Deadlines for aflevering af de kvalificerende afleveringsopgaver, samt rapportopgave eller softwareprojekt vil blive offentliggjort i Absalon.

Studerende, der har opnået de fornødne 80% på afleveringsopgaverne kan vælge at gå op til reeksamen på basis af deres tidligere afleverede gruppebaserede softwareprojekt eller på basis af en individuel programmerings- og rapportopgave som ovenfor.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 73
 • Øvelser
 • 100
 • Projektarbejde
 • 150
 • Seminar
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB15011U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Boris Düdder   (7-6572756c76316743676c316e7831676e)
Underviser

Philippe Bonnet

Gemt den 06-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students