Roboteksperimentarium (REX)

Kursusindhold

Kurset introducerer grundlæggende teknikker for mobile autonome robotter. En robot kan bestå af en computer, som er monteret på et chassis med styrbare hjul. Computeren har tilsluttet et kamera og et antal afstandssensorer. Kurset er praktisk orienteret, og de studerende skal i grupper programmere løsningen til et antal opgaver, som skal udføres af robotterne.

De studerende vil blive introduceret til teori og metoder fra robotikken, herunder kontrol, navigation og lokalisering af robotter samt opgaveløsning med robotter. Metoder til analyse af sensordata vil også blive gennemgået. Kurset afsluttes med en større opgave.

Engelsk titel

Robot Lab (REX)

Målbeskrivelse

Viden om

 • robotarkitekturer
 • robotkontrol til bevægelse af robotten
 • kollisionsdetektion og -undvigelse
 • planlægning af løsning af opgaver med robotter
 • metoder til at finde og følge statistiske og dynamiske mål
 • metoder til at lade robotten lokalisere sig selv i sine omgivelser

 

Færdigheder i

 • anvendelse af biblioteksoftware til robotkontrol og sensor databehandling
 • programmering af robotter
 • håndtering og analyse af støjfyldt sensor data

 

Kompetencer i

 • praktisk problemløsning med robotter
 • forståelse af robotter som eksempler på indlejrede systemer

Forelæsninger og praktiske øvelser. Studerende forventes at deltage aktivt i alle forelæsninger og øvelser. Øvelser består af gruppearbejde med robotter. Hvis man ikke deltager aktivt i undervisningen vil det være vanskeligt at bestå kurset, da man ikke opnår hands-on erfaring med robotterne.

Du bør have bestået følgende kurser:
1. Programmering og Problemløsning (PoP) eller tilsvarende.
2. Lineær algebra for Dataloger (LinAlgDat) eller tilsvarende.
3. Modelling and Analysis of Data (MAD) eller tilsvarende.
4. Matematisk analyse og statistik i datalogi (MASD) ) eller tilsvarende.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve uden forberedelse, som indholder en gruppedemonstration af løsning til praktisk opgave samt individuelle spørgsmål til eksaminanterne (i alt 30 minutter inklusiv votering - 15 minutters gruppedemonstration og 15 minutters individuel mundtlig eksamination inklusiv votering).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at bruge GitHub Copilot og lignende AI-baserede programmeringsværktøjer specifikt til programmering. Den endelige liste over tilladte AI-værktøjer vil blive annonceret på Absalon.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig prøve uden forberedelse, som indholder en individuel eller gruppedemonstration af løsning til praktisk opgave samt individuelle spørgsmål til eksaminanterne (30 minutter inklusiv votering).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Projektarbejde
 • 100
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB15010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
Max. 40 deltagere
Der kan være begrænset pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kim Steenstrup Pedersen   (6-706e7278797545696e33707a336970)
Underviser

Kim Steenstrup Pedersen, Søren Ingvor Olsen

Gemt den 24-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students