Programmering og problemløsning (PoP)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til programmering og til hvordan problemløsning struktureres vha. et program. Der gennemgås grundlæggende koncepter og terminologi indenfor programmering.  Der undervises i funktionelle, imperative og objektorienterede programmeringsparadigmer.

Engelsk titel

Programming and Problem Solving (PoP)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
Bacheloruddannelsen i machinelearning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab

Målbeskrivelse

Viden om

 • Grundlæggende begreber indenfor imperativ, objektorienteret og funktionsprogrammeringsparadigmerne: Funktioner og metoder, variabler, udtryk, typer, kontrolstrukturer, løkker, blokstruktur, klasser og objekter, objektinteraktion, nedarvning, rekursion, polymorfi, abstraktion, undtagelser, pattern matching over rekursive datatyper, m.m.
 • God programmeringsskik: Dokumentation i koden, design patterns, afprøvning inkl. unit testing, håndtering af køretidsfejl, m.m.
 • Teknikker til problemløsning: Teknisk analyse af naturligsprogsproblemer, objektorienteret design, modelleringssprog, håndkøring, m.m.
 • God rapportskrivningsteknik.

 

Færdigheder i

 • At kunne lave mindre programmer (op til ca. 1000 linjer) i de programmeringsparadigmer, der undervises i på kurset, med overholdelse af god programmeringsskik og -stil.
 • At kunne evaluere fordele og ulemper ved at opskrive løsningen i de underviste programmeringsparadigmer, og at kunne implementere, afprøve, dokumentere, og evaluere løsningens kvalitet.
 • Et sideordnet mål er, at den studerende opnår passende studieteknik således, at dette og parallelkurser bestås svarende til et fuldtidsstudium.

 

Kompetencer til

 • Ud fra en præcist defineret problemformulering at kunne analysere problemet, udforme et program til løsning af dette, samt at verificere, afprøve, og dokumentere løsningen. 

   

Kurset vil blande forelæsninger, klasseundervisning, gruppeøvelser og individuelle opgaver.

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart.

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Kurset organiseres ud fra en ugentlig cyklus med obligatorisk ugentlige opgaver (12-14 i alt), som alle på nær én skal bestås for at bestå kurset. Der vil være mulighed for genaflevering. Størrelsen af opgaverne vil variere og vil blive offentliggjort ved kursusstart. Opgaverne afleveres i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende vise beherskelse af viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet i målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Øvelser
 • 108
 • Projektarbejde
 • 144
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB15009U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
ubegrænset
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jon Sporring   (8-78757477776e736c45696e33707a336970)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students