Interaktionsdesign (Inter)

Kursusindhold

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i de centrale begreber, problemstillinger og metoder i fagområderne menneske-datamaskine interaktion og interaktionsdesign. Gennem en kombination af forelæsninger og øvelser skal deltagerne lære, hvad brugsvenlighed er, hvordan brugsvenlige systemer designes, og hvordan man kan evaluere brugergrænseflader.

Kurset vedrører interaktion mellem mennesker og interaktive IT-systemer. Denne belyses ved følgende tre hovedområder:

(a) Brugsvenlighed:
Omfanget, hvormed et IT-system støtter brugernes aktiviteter på en for brugerne effektiv og bekvem måde. Herunder behandles vigtigheden af brugsvenligt design, facetter af brugsvenlighed, grundlæggende principper for brugsvenligt design, brugeres evner og behov, teorier for menneske-datamaskine- interaktion, og de særlige udfordringer som er knyttet til design af brugsvenlige interaktive systemer;

(b) Design og konstruktion:
Planlægning og udformning af IT-systemer, så de er brugsvenlige. Herunder behandles analyser af brugeres arbejde, fordele og ulemper ved forskellige interaktionsformer, opbygning af brugergrænseflader, og prototyper af brugergrænseflader;

(c) Evaluering af brugergrænseflader:
Hvordan IT-systemers brugsvenlighed kan undersøges rigoristisk. Herunder behandles valg af evalueringsteknikker, eksperimentel udførelse af evalueringer, fortolkning af evalueringsresultater, samt effektiv kommunikation af evalueringsresultater.

Alle tre emner vil blive behandlet både ud fra kursuslitteraturen og ved praktiske øvelser.

Engelsk titel

Interaction Design (Inter)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik
Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Målbeskrivelse

Ved kurset afslutning har den studerende opnået følgende:

Viden

 • Grundlæggende viden om gængs teori og praksis for menneske-datamaskine-interaktion og interaktionsdesign.
 • Viden om brugeres evner, færdigheder og behov, og kendskab til metoder til at afdække disse.
 • Basal viden om interaktionsformer og de bagvedliggende principper. 
 • Viden om teori og praksis bag evalueringsformer for brugsvenlige IT-systemer generelt. Færdigheder

 • Designe og re-designe brugsvenlige IT-systemer og evaluere samme under anvendelse af usability-evaluering, inspektion og øvrige, udvalgte, klassiske evalueringsmetoder.
 • Skitsere og prototype brugergrænseflader og interaktionsformer ud fra en forståelse af brugeres evner og behov.


Kompetencer

 • Planlægge og udføre design og re-design af IT-systemer under anvendelse af brugsvenlighedsprincipper. 
 • Planlægge og udføre design og re-design af IT-systemer med feedback fra eksperimentelle evalueringer af brugsvenlighed. 
 • Formidle og kommunikere kriterier for brugsvenlighed og resultater af evalueringer af brugsvenlighed under design af IT-systemer.

Forelæsninger og klasseøvelser.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

Kendskab til grundlæggende programmering.

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 4 dage
Prøveformsdetaljer
Eksamen er individuel
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 Det er tilladt at anvende værktøjer baseret på kunstig intelligens i eksamensopgaven hvis den studerende redegører for hvilke værktøjer, der er brugt, hvordan de er brugt og i hvilke dele af opgaven de er brugt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Eksamensforberedelse
 • 30
 • Eksamen
 • 22
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB15003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kasper Hornbæk   (4-6e64766b43676c316e7831676e)
Gemt den 14-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students