It-projektledelse (ITP)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i centrale udfordringer, begreber og metoder, som er vigtige i arbejdet med styring og realisering af større it-baserede projekter i almindeligt forekommende organisatoriske sammenhænge.
Kurset har fokus på, hvordan den organisation, der skal have et it-system indført, sikrer sig at få de ønskede forretningsmæssige gevinster heraf - med et styret omkostnings- og risikoniveau.

I kurset behandles emner som ideudvikling, foranalyse, udarbejdelse af business case, estimering, interessentanalyse, kvalitetsstyring, risikostyring, kravfastlæggelse, kontraktindgåelse, leverandørstyring og beslutningsprocesser i it-baserede projekter.
Der gives også eksempler på vigtige typer af systemudviklingsmetoder, både strukturerede og agile udviklingsmetoder.

Endelig er der fokus på den organisatoriske implementering, herunder fastlæggelse af nye arbejdsgange, medarbejderinddragelse, uddannelse mv.

 

Engelsk titel

IT Project Management (ITP)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik

Målbeskrivelse

Den studerende skal efter kurset have opnået følgende:

 

Viden

 • En grundlæggende viden om de centrale udfordringer, begreber og metoder indenfor it-projektledelse.
 • En forståelse af samspillet mellem den tekniske og den organisatoriske implementering af et it-projekt.

 

Færdigheder

 • Evnen til at analysere og diskutere projektledelsesproblemstillinger og handlemuligheder i it-projekter i forbindelse med vigtige typer af systemudviklingsmetoder og gængse udfordringer.
 • Evnen til at gennemføre en systematisk analyse af et forelagt it-projektforløb og herigennem redegøre for projektets projektledelsesmæssige situation (status, stærke og svage sider, risici og handlingsmuligheder).

 

Kompetencer

 • Evnen til at planlægge og styre et mindre it-projekt på en måde, så der løbende sker en systematisk styring af realiseringen af forretningsmæssig nytteværdi i forhold til omkostninger, tidsforbrug og risikoniveau.

 

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, hjemmeopgaver og øvelser.
Kurset afholdes som blended learning: Forelæsningerne er on-line, øvelserne er med fysisk tilstedeværelse.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Prøveformsdetaljer
Omfanget af eksamensbesvarelsen er max 15 sider.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at et antal ugeopgaver svarende til én mindre end antallet af stillede ugeopgaver er godkendt.

Der stilles 4-6 ugeopgaver. Af den enkelte ugeopgave vil det fremgå, om det er et krav, at den skal afleveres individuelt, eller om den kan afleveres i grupper, samt hvor mange studerende, der kan indgå i en gruppe.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Hvis den studerende ikke er kvalificeret til den ordinære eksamen kan kvalifikation opnås ved aflevering og godkendelse af tilsvarende opgaver. Indstillingskravet skal være opfyldt senest to uger inden reeksamen.

Reeksamen som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 151
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAA09030U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
100
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sten Mogensen   (6-6e696f3d3738476b7035727c356b72)
Underviser

Sten Mogensen

Gemt den 04-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students