Cellebiologi for biokemikere

Kursusindhold

Undervisningen har som mål at 1) bygge en konceptuel viden om de vigtigste processer i cellebiologi og 2) integrere, konsolidere og udvide den viden der er opnået i de tidligere kurser (Grundlæggende biovidenskab, Organisk kemi, Metabolisme og enzymologi, Molekylærbiologi, Genetik & Bioteknologi, Proteinvidenskab & Enzymteknologi). Kurset fokuserer på de molekylære aspekter af cellebiologi og reguleringen af de cellulære aktiviteter vha signaleringsprocesser. De studerende forventes at tage aktiv del i undervisningen både gennem præsentationer og diskussion af opgaver samt original litteratur.

Engelsk titel

Cell Biology for Biochemists

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Målbeskrivelse

Viden:

 • Cellens arkitektur, herunder struktur og funktion af intracellulære organeller.
 • Centrale cellebiologiske teknikker såsom visualisering af celler og deres organeller, fluorescens mikroskopiske teknologier, cellefraktionering ved centrifugering, kultivering af celler, og anvendelse af modelorganismer i cellebiologi (f.eks. Chlamydomonas og mus).
 • Stamceller og differentierede celler - eksemplificeret ved muskel og nerveceller.
 • Det endomembrane system – vesikeltransport: Principperne bag protein lokalisering herunder signaler og mekanismer, der styrer transporten af et protein til dets cellulære destination. Transport af molekyler over plasmamembranen (ion-transport, endo- og exocytose).
 • Generelle principper for signaltransduktion: Amplitude, varighed og frekvens af signaler, samt amplifikation, lokalisering og dynamik af signaler, som regulerer cellulære processer.
 • Hvordan signaler, der starter ved plasmamembranen, kan føre til ændringer i gen- ekspression via en signaleringskaskade illustreret ved udvalgte eksempler (f.eks. insulin). Herunder signaltransduktion via tyrosin kinase receptorer, G protein aktivering og calcium gradienter
 • Import/export af proteiner til og fra kernen.
 • Struktur og funktion af cytoskelettet, den ekstracellulære matrix og deres rolle i cellemigration.
 • Kontrol af celleantal, apoptose og autofagi.
 • Hvordan væv bestående af flere celletyper er organiseret.
 • Cellebiologi, molekylærbiologi og biokemi af immunsystemet.


Færdigheder:

De studerende skal kunne:

 • Læse og forstå artikler i cellebiologiske/​molekylærbiologiske tidsskrifter.
 • Præsentere og diskutere cellebiologisk/​molekylærbiologisk faglitteratur.
 • Forklare molekylære mekanismer i cellebiologiske processer.
 • Bruge viden til at løse teoretiske problemer.
 • Beskrive og formulere cellebiologiske/​molekylærbiologiske problemstillinger i videnskabelig sammenhæng.
 • Arbejde både selvstændigt og i gruppesammenhæng med biokemiske problemstillinger.


Kompetencer:

De studerende skal kunne:

 • Forstå, diskutere og evaluere cellebiologiske/​molekylærbiologiske tekster og metoder.
 • Formidle, skriftligt og mundtligt, faglige problemstillinger under anvendelse af fagligt korrekt terminologi.

Forelæsninger, artikel præsentation, og teoretiske øvelser.

Kurserne Grundlæggende biovidenskab, Organisk kemi, Metabolisme og enzymologi, Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi, Proteinvidenskab og enzymteknologi, Statistik for biokemikere.

Halvdelen af forelæsningerne er på engelsk.
Fordelingen på eksaminatoriehold vil blive annonceret på kursets hjemmeside.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback til artikel præsentationer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIB14030U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
Undervisning ligger primært i skemagruppe B, til en vis grad i skemagruppe C og kun i mindre omfang i A.
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lotte Bang Pedersen   (10-746a786d6c6d7a7b6d76486a717736737d366c73)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students