Organismernes diversitet - Livets træ (OrgDiv)

Kursusindhold

Kurset har en fælles forelæsningsrække, og øvelserne består af fire delkurser omhandlende henholdvis alger, planter, svampe og dyr.

Alger:

 • De betydende karakteristika for de præsenterede klasser og arter af alger.
 • De vigtigste thallustyper og livscykler.
 • Basale sammenhænge mellem form og funktion samt algernes betydning for mennesker.
 • De større grupper af alger gennemgås mht. størrelse, udseende, forekomst: hav, jord, luft; plankton, benthos; cytologi og fylogenetisk placering. Der vil blive gennemgået en række case-stories om anvendelse af alger i industrien og i forbindelse med miljøovervågning.


Planter:

 • Planternes morfologi og overordnede fylogeni.
 • Sammenhæng mellem planters morfologi og tilpasning til funktion.
 • Karakterevolution med særlig henblik på blomsten.
 • Planternes livscyklus og grundlæggende tilpasning til livet på landjorden.
   

Svampe:

 • Svampenes opbygning.
 • Svampenes overordnede systematik, livscykler, ernæringsstrategier og spredningsstrategier.
 • Svampes samfundsmæssige og industrielle betydning.


Dyr:

 • Dyrerigets overordnede systematik og principperne herfor.
 • Udvalgte dyregruppers morfologi, organers og organsystemers bygning og funktion.
 • Embryologi, udvikling, livscyckler og reproduktion hos udvalgte dyregrupper.
 • Sammenhæng mellem bygning, fysiologi og økologi hos udvalgte dyregrupper.
Engelsk titel

Diversity of the Organisms - The Tree of Life (OrgDiv)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Kurset skal give overblik over de levende organismers diversitet og indbyrdes slægtsskab, samt et basalt kendskab til især danske organismer, og derved danne grundlag for efterfølgende kurser på den biologiske uddannelse.

Viden:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • beskrive den overordnede klassifikation af udvalgte organismegrupper og deres slægtskab indenfor eukaryoterne.
 • beskrive en række udvalgte organismer som repræsentanter for vigtige systematiske grupper.
 • beskrive væsentlige morfologiske træk hos udvalgte grupper af alger, planter, svampe og dyr.
 • bruge fagområdernes begreber og termer.


Færdigheder:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • forklare de overordnede principper for biologisk klassifikation og navngivning.
 • beskrive de vigtigste organismegruppers karakterer samt klassifikation.
 • lokalisere og beskrive væsentlige morfologiske træk hos udvalgte organismegrupper ved dissektioner samt kompetent brug af lys- og stereomikroskop.
 • beskrive og forklare funktionelle miljøtilpasninger.
 • beskrive livscykler hos udvalgte organismegrupper


Kompetencer:

Ved kursets afslutning kan den studerende:

 • kombinere iagttagelser med teori gennemgået på kurset.
 • give eksempler på anvendelse af organismekendskab inden for andre fagområder og i samfundet.

25 forelæsninger og ca. 84 timer integrerede øvelser og forelæsninger samt feltarbejde.
Fælles ekskursion til Charlottenlund Fort og to fælles forelæsninger over fylogeni og fylogenetiske analyser.

Se Absalon.
Til øvelser skal deltagerne medbringe lup, saks, skalpel, pincet og nåle (kan købes i bogladen på Biocenteret inden øvelserne).

Det forudsættes, at de studerende deltager i undervisningen på det øvelseshold, hvor de er tilmeldt.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Undervisningen løber over de første 7 uger og afsluttes med en 20 minutters mundtlig eksamen med 20 minutters forberedelse uden hjælpemidler. Til eksamen bliver den studerende eksamineret inden for et af kursets fire delemner, hvilket afgøres ved lodtrækning umiddelbart inden eksaminationen. Den mundtlige eksamen vægter 100% af karakteren.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 287
 • Praktiske øvelser
 • 84
 • Ekskursioner
 • 15
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA09017U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
Alle skemagrupper.
Kapacitet
235
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Lydik Garm   (6-646f6a64757043656c72316e7831676e)
Underviser

Hans Henrik Bruun, Niels Daugbjerg, Flemming Ekelund, Marianne Ellegaard, Anders Garm, Jens Høeg, Andreas Kelager, Rasmus Kjøller, Øjvind Moestrup, Søren Rosendahl, Katrine Worsaae, Michael Poulsen, Per Juel Hansen, Bent Vismann og undervisningsassistenter.

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students