Signaltransduktion

Kursusindhold

Videregående teoretisk kursus i den del af den molekylære biologi, der omhandler mammale cellulære signaleringsnetværk og deres kontrol af cellulære funktioner. Kurset sigter også på at træne de studerende i den nødvendige kritiske analyse, der kræves til læsning af den relevante originallitteratur, og til at forstå og anvende det kvantitative grundlag for væsentlige molekylærbiologiske metoder. Derudover skal de studerende i grupper udvikle et teoretisk projekt indenfor signaltransduktion baseret på et originalt datasæt. Der arbejdes ,ed litteratursøgning, vurdering af litteraturens kvalitet og anvendelse af udvalgte databaser, og der gives en introduktion til statistisk anvendelse. Der vil desuden indgå en eller flere forelæsninger med repræsentanter fra den private sektor, hvorved anvendelsen af cellulær signalering i en virksomhedskontekst vil blive illustreret.

Engelsk titel

Signal Transduction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Målbeskrivelse

Viden:

Kurset giver et udvidet kendskab til mammale cellers integrerede molekylære netværk og de tilhørende reaktioner, der står bag mange reguleringsmekanismer og cellulær kommunikation, også med det ekstracellulære miljø.
Efter kurset har den studerende detaljeret viden om nuværende molekylære teorier om følgende klasser af signalerende molekyler, molekyler, der interagerer med dem og de resulterende signalveje:

 • G protein-koblede receptorer
 • Monomere GTP-bindende proteiner
 • Protein kinaserne A, B og C
 • Glykogensyntasekinase-3
 • PI3 kinaser og PTEN
 • Nukleære receptorer
 • Receptortyrosinkinaser,
 • Signalerende adhæsionsmolekyler
 • Receptor-serin/threoninproteinkinaser
 • Cytokinreceptorer
 • Non-receptor-tyrosinkinaser
 • Proteinfosfataser
 • Hedgehog-signalering
 • Ca2+-signalering


Den studerende har også fået en udvidet viden om et større antal eksperimentelle metoder, der anvendes til analyser af cellulære signalveje, og som er nødvendige at kende til for både at kunne forstå originallitteraturen og at kunne fremsætte hypoteser med udgangspunkt i et originalt datasæt.

Færdigheder:

Efter kurset kan den studerende:

 • Bruge sit detaljerede kendskab til mammale cellulære signaleringsveje i nye sammenhænge.
 • Analysere molekylær biomedicinsk originallitteratur omhandlende signaltransduktion og begrunde en vurdering af enkelte artikler, deres overordnede og detaljerede struktur, værdien af de præsenterede eksperimenter i forhold til kendte teorier, de opstillede hypoteser og de konklusioner, forfatterne drager på grundlag af disse eksperimenter.
 • Vurdere forskellige eksperimentelle metoder til analyse af hypoteser indenfor signaltransduktion og afveje disse metoders fordele og ulemper i relation til de opstillede hypoteser.
 • Fremlægge og formidle andres videnskabelige resultater på baggrund af læsning af relevant originallitteratur.


Kompetencer:

At kunne identificere egne læringsbehov, også på baggrund af egne studier i den videnskabelige originallitteratur.
At kunne strukturere den del af egen læring der foregår ved studier af den videnskabelige originallitteratur.

Forelæsninger, eksaminatorier m. litteraturgennemgang og opgaveregning, gruppearbejde.

Kompetencer svarende til kurser beliggende i 1. års blok 1 og 2 samt godkendte laboratorieøvelser i proteinkemi og cellebiologi.
Kompetencer svarende til kursus i Medicinsk celle- og vævsbiologi, Excitable celler og Molekylærbiologi.

Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på grundlag af en udleveret originalartikel. Én times forberedelse med hjælpemidler og ca. 30 minutters eksamination.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 33
 • Holdundervisning
 • 33
 • Forberedelse (anslået)
 • 325
 • Projektarbejde
 • 18
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA07020U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
72
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob B. Hansen   (12-71686a7669356f68757a6c754769707635727c356b72)
Underviser

Jacob B. Hansen
Stine Helene Falsig Pedersen
Søren Tvorup Christensen

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students