Evolutionsbiologi

Kursusindhold

I løbet af kurset gennemgås følgende emner:

 • Evolutionsbiologiens betydning: grundlæggende og anvendte aspekter
 • Metoder til beregning af fylogenetiske træer
 • Grundlæggende bioinformatik
 • Evolution af det arvelige materiale
 • Evolution af molekylære processer og biologisk kompleksitet
 • Molekylær evolution
 • Populationsgenetik
 • Variation i naturlige populationer
 • Indavl/slægtskab
 • Naturlig selektion
 • Genetisk drift
 • Genotype-fænotype
 • Menneskets evolution
 • Evolution af reproduktionssystemer
 • Artsdannelse
Engelsk titel

Evolutionary Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende tilegner sig basal viden om begrebsapparatet og den forskning, der anvendes inden for evolutionsbiologi i følgende emner: Se kursusindhold.

Færdigheder:

 • Kan forklare evolutionære processer
 • Kan vurdere evolutionære processers samspil for at forklare opretholdelsen af intraspecifik genetisk diversitet
 • Kan vurdere evolutionære processers samspil med udgangspunkt i simple eksperimentelle data på DNA-, enkeltgen-, kromosom- og fænotypeniveau
 • Kan forklare evolutionen af adaptationer og forskellige forplantningssystemer, herunder betydningen af kønnet forplantning
 • Kan forklare evolutionen af genomers størrelse og organisering
 • Kan forklare molekylær regulering af gener og udvikling hos multicellulære organismer
 • Kan forklare udvalgte artsbegreber og de evolutionære processer, der er involveret i artsdannelse
 • Kan forklare fylogenetiske metoder samt estimere fylogenetiske træer ud fra simple datasæt
 • Kan anvende basale beregninger i populationsgenetik
 • Kan anvende grundlæggende bioinformatik til at analysere molekylære data i et evolutionært perspektiv.
   

Kompetencer:

Med den opnåede viden og færdigheder kan studenten beskrive og forklare evolutionære processer og perspektivere dem til at diskutere mønstre angående livets diversitet.

Forelæsninger, øvelser, studiecafé og spørgetimer.

Kurser svarende til Populationsbiologi.

Mundtlig
Kollektiv

Feedback er baseret på fire obligatoriske opgaver, hvor spørgsmål, der har flest forkerte svar, gennemgås i fire forelæsninger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 29
 • Forberedelse (anslået)
 • 136
 • Teoretiske øvelser
 • 37
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04038U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
240
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Redlef Siegismund   (11-515c726e70727c767e776d496b727837747e376d74)
Underviser

Hans Redlef Siegismund, Søren Rosendahl, Jeppe Vinther, Rasmus Heller.

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students