Almen mikrobiologi (Mikrobiol)

Kursusindhold

Forelæsninger:
Forelæsningerne holdes på baggrund af lærebogen som en gennemgang af en række mikrobiologiske emner med omtale af vigtige begreber og udvalgte bakterier.

Øvelser:
Laboratorieøvelserne er opdelt i flere sekvenser, der omhandler mikrobiel vækst: Mikroorganismer i vores nærmiljø, Identifikation af bakterier og Bakterier i spildevand

Diskussionstimer:
Diskussionstimerne uddyber emner inden for forskellige områder af mikrobiologien og indeholder løsning og diskussion af udleverede opgaver samt læsning og diskussion af udvalgte kortere videnskabelige artikler.

Engelsk titel

General Microbiology (Mikrobiol)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Kurset i almen mikrobiologi har som formål at give et samlet overblik over mikroorganismerne med eksempler fra mikrobiologiens forskellige områder: stofskiftetyper, bakteriers diversitet, mikroorganismers aktivitet, forekomst og vækstforhold, deres genetiske stabilitet og mobilitet, patogenitet, evolution, økologiske betydning og bioteknologiske anvendelse.
Efter kurset opnår den studerende:

Viden:

 • At have fået et basalt kendskab til de forskellige grupper af mikroorganismer
 • At have tilegnet sig sterilteknik og være i stand til at dyrke og isolere enkelte typer/stammer/arter fra blandede prøver fra naturen
 • At have tilegnet sig en forståelse for forskellene mellem pro- og eukaryot cellebiologi og genetik


Færdigheder:

 • At være i stand til at supplere sin viden om mikroorganismer og deres egenskaber med informationer fra litteraturen
 • At kunne foreslå procedurer for molekylær og fysiologisk bakterieidentifikation
 • At kunne redegøre for mikroorganismers betydning for menneskets sygdom og sundhed


Kompetencer:

 • At kunne analysere de mikrobiologiske aspekter af ændringer i substrater og vækstforhold med hjælp af viden om mikroorganismers morfologi, fysiologi og forekomst
 • At kunne læse og analysere videnskabelige artikler med mikrobiologisk indhold

Forelæsninger foregår som en (dobbelt) forelæsning per dag henholdsvis tirsdag og torsdag.
Øvelser/kollokvier foregår over 7 uger med 2 x 2,5 timer pr. hold pr. uge.

Brock Biology of Microorganisms, nyeste udgave (læseplan til forrige udgave udleves også)

Skriftlig
Mundtlig

Der vil være mulighed for mundtlig/skriftlig feedback på opgaven ved individuel henvendelse efter eksamensbedømmelserne foreligger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 uger
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af to delelementer:

1) Skriftlig aflevering (vægter 30% af den endelige karakter)
Der skal afleveres en opgave under kurset. Underviserne udarbejder opgaveteksterne, som fordeles tilfældigt blandt de studerende.

Den skriftlige aflevering, som er af essay-typen, udpeger et mikrobiologisk emne, der skal beskrives og diskuteres med udgangspunkt i nogle selvvalgte videnskabelige artikler, der omhandler emnet. Det er målet at afprøve den studerendes forståelse og brug af de mikrobiologiske begreber. Den skriftlige aflevering fremgår i arbejdsbelastningen som "Projektarbejde".

Besvarelsen må højst være på 7500 anslag (foruden mellemrum og anvendte referencer plus evt. bilagt tabeller eller figurer).

2) En skriftlig prøve (vægter 70% af den endelige karakter)
Prøven består af en multiple choice del (tæller for 15% af de 70%) samt 10-15 stk. essayopgaver (tæller for 55% af de 70%).

Den skriftlige aflevering skal ikke nødvendigvis gennemføres i samme eksamenstermin som den skriftlige eksamen, d.v.s. ved reeksamen kan opgaven, skrevet under det ordinære kursusforløb indgå, eller der kan afleveres en ny opgave inden reeksamen. Karakteren er én samlet karakter for den samlede præstation i de to delelementer.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til den skriftlige aflevering må alle hjælpemidler anvendes.

Til den skriftlige prøve må ingen hjælpemidler anvendes.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen ovenfor.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 25
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04034U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Flere af holdene vil have øvelser/​diskussionstimer uden for skemagruppen.
Kapacitet
240
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Burmølle   (8-667976717370706944666d73326f7932686f)
Underviser

Mette Burmølle, Søren J. Sørensen, Sten Struwe, Anders Priemé, Bo Jensen, Lasse Riemann, Mathias Middelboe, Niels Kroer samt sektionens post.docs og PhD-studerende.

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students