Almen biokemi 1 (BioK1)

Kursusindhold

Kurset har til formål at give en teoretisk indføring i biokemiens hovedområder med vægt på struktur og funktion af de vigtigste makromolekyler og generel metabolisme samt enzymologi gennem forelæsninger og regneøvelser. Derudover får de studerende en praktisk introduktion til laboratoriearbejde gennem en række øvelser, hvor der arbejdes med vigtige biokemiske teknikker.

Engelsk titel

General Biochemistry 1 (BioK1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal kunne klassificere væsentlige grupper af molekyler, som indgår i cellens stofskifte og beskrive kulhydrater, proteiner og nukleinsyrers grundlæggende kemiske egenskaber og opbygning.

Den studerende skal kunne beskrive enzymers kinetik og kunne bruge Michaelis-Menten kinetisk teori til kvantitative analyser og beregninger af eksperimentelle data. Den studerende skal forstå enzymers generelle virkemåde i forhold til fænomener som mætningskurver, inhibering og allosteri.

Den studerende skal kunne beskrive de grundlæggende principper for replikation, transkription og translation, samt hvordan genetisk information overføres til proteinsyntese.

Den studerende skal kunne beskrive de generelle principper og de vigtigste elementer af centrale metabolismeveje, herunder glykolyse, TCA cyklus, elektrontransport, fedt og aminosyre metabolisme samt fotosyntese. Forstå redoxprocessernes energiforhold. Udvise overblik over, og sammenhæng mellem, metabolismeveje, metabolitter og cofaktorer samt betydningen af forskellige organeller i cellen.
 

Færdigheder:

Udføre beregninger af Gibbs fri energi og standardreduktionspotentialer og demonstrere en kvantitativ forståelse af disse.

Anvende de mest almindeligt brugte grafiske præsentationer af enzymkinetiske data, og anvende non-lineær regression i R til estimering af de kinetiske konstanter. 

Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i laboratoriet med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes ved praktiske biokemiske undersøgelser.

Udføre databehandling af forsøgsresultater og præsentere konklusioner på en overskuelig måde.

Kunne anvende den opnåede viden til at fortolke data og koble den til kendte biokemiske sammenhænge.
 

Kompetencer:

Kunne overføre biokemiske metoder og teori til andre fagområder: cellebiologi, molekylærbiologi og mikrobiologi.

Kunne redegøre for biologiske problemstillinger ud fra grundlæggende biokemiske principper.

Undervisningen er sammensat af en teoretisk del bestående af forelæsninger og regneøvelser samt en praktisk del bestående af 3 laboratorieøvelser.

Til regneøvelserne er knyttet 7 obligatoriske assignments som afleveres i grupper. Ligeledes afleveres der tre rapporter fra laboratorieøvelserne.

MatStat og KemiBio, eller tilsvarende.

Holdinddeling m.v. vil fremgå af kursushjemmesiden.

Skriftlig

Der gives feedback på regneøvelserne som afleveres som assignments. Desuden gives skriftlig feedback på rapporterne til laboratorieøvelserne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 149
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NBIA04031U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Bemærk: Dette gælder dog ikke studerende på første år af Biologiuddannelsen. De får tilrettet deres undervisningstider til den øvrige obligatoriske undervisning i den pågældende blok.
Kapacitet
240
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Søren Rosendahl   (7-7773697669727644666d73326f7932686f)
 • Jakob Grunnet Knudsen   (9-6d6a6e71786776687143656c72316e7831676e)
Underviser

Anders Løbner-Olesen, Ditte Skovaa Andersen, Frank Hauser, Michael Kühl

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students